logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
Missie
Visie
Herstelgerichte zorg
Beleidsthema's
Onze zorg vandaag
Auditrapport OPZ Geel 2017
Auditrapport Jongeren
Ongedwongenheid
SuÔcidepreventie
Rapport De Morgen
Resultaten kwaliteitsmeting VIP≤ GGZ
Privacy
Kwaliteitsvisie
Kerntaken
Organisatie
Historiek
Feiten en cijfers
Charter deugdelijk bestuur
Campus in beeld

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Onze zorg vandaag

Wie vandaag een groot rapport wil schrijven over de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen kan niet voorbijgaan aan enkele belangrijke trends die zich de jongste jaren aftekenden. De volgende tendensen kenmerken de geestelijke gezondheidszorg vandaag:
  1. de vermaatschappelijking van de zorg;
  2. de netwerken van zorg rond de patiënt;
  3. het herstelgericht werken;
  4. het inzetten van patiëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid.

1. Vermaatschappelijking van de zorg

Psychiatrische zorg gebeurt steeds vaker buiten het ziekenhuis, in de eigen leefomgeving van de patiënt. Opname op een ziekenhuisbed wordt de uitzondering. In 2016 verzorgden of begeleidden het OPZ Geel en het Netwerk GGZ Kempen meer dan 3500 mensen. Slechts een vierde van hen – 863 patiënten – werden opgenomen in het OPZ Geel. De anderen werden ambulant behandeld, bijvoorbeeld door de mobiele teams met begeleiding aan huis of met poliklinische raadpleging.
Om mensen zonder opname te kunnen helpen, verruimt OPZ Geel steeds verder zijn zorgaanbod en versterken we de samenwerking met onze partners. Zo worden trajecten uitgebouwd die continuïteit van zorg voor de patiënt verzekeren langs zijn hele weg naar herstel. Het betekent dat nadrukkelijker wordt ingezet op dagtherapie, poliklinische consultaties, uitbouw van mobiele teams, outreach, elektronische hulpmiddelen, ontwikkelen van nieuwe woonvormen voor mensen met psychische kwetsbaarheid en – daar waar nodig – het decentraliseren van de zorg binnen onze regio. Bedden in het ziekenhuis blijven noodzakelijk wanneer zorg aan huis ontoereikend of onmogelijk is. Die behandeling aan het bed is meer en meer hooggespecialiseerd.
Geel heeft een eeuwenoude traditie hoog te houden. Klik hier.

2. Netwerken van zorg rond de patiënt

Om de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te organiseren en ervoor te zorgen dat er continuïteit is gedurende het hele herstelproces, gaan zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg steeds meer samenwerken in netwerken. Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen dat OPZ Geel en PVT Salto samen met drie partners oprichtten, maakt die ambitie waar voor de Kempen. De doelstellingen van het Netwerk kunnen als volgt worden omschreven:
1. meer mensen sneller aan de juiste zorg helpen,
2. geen complexe interventies doen als er minder ingrijpende alternatieven zijn
3. zorgen voor optimale samenwerking binnen de geestelijke gezondheidszorg
4. participatie van cliënten en familie in het hersteltraject garanderen.

Meer over Netwerk GGZ Kempen via deze link.

3. Herstelgericht werken

Een belangrijke pijler van onze zorgverlening is het herstelgericht werken. Patiënten stellen terecht hoge eisen aan de kwaliteit van zorg. Ze spreken graag mee in het wat en hoe van hun behandeling en als de omstandigheden het toelaten, nemen ze zelf de regie van hun herstel in handen. De zorgverleners krijgen een nieuwe rol. Ze zijn niet langer de experten die alles het beste weten, maar de coaches die in overleg gaan. Ze hebben oog voor wat goed gaat en voor de krachten van de cliënt waarmee ze aan de slag kunnen gaan. Differentiëren, verantwoordelijkheid delen en vraaggestuurd werken worden de norm.

Lees meer over onze herstelgerichte visie via deze link.

4. Het inzetten van patiëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid

Ga terug naar boven
Startpagina English homepage