logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
Bereikbaarheid
Ombudsdienst
Informatie voor studenten en bezoekaanvragen
Vragen voor het ethisch comite

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Contact

OPZ Geel
Dokter Sanodreef 4
2440 Geel (Routebeschrijving en detailplan campus)

Tel: 014-57 91 11
Fax: 014-58 04 48
E-mail: info@opzgeel.be

Het Algemeen onthaal is bereikbaar
— op weekdagen van 7u30 tot 20u30;
— in het weekend en op feestdagen van 13u tot 20u.

Aanmelden: werkwijze voor mensen met een hulpvraag

In de geestelijke gezondheidszorg wordt het principe van getrapte zorg gehanteerd. Dat houdt in dat u eerst uw vraag richt naar een hulpverlener in de eerste lijn, bijvoorbeeld uw huisarts of een Centrum Algemeen Welzijnswerk (voor een CAW in uw buurt, klik op http://www.caw.be/zoek-je-hulp). De hulpverlener in de eerste lijn heeft met u een gesprek en helpt u op weg naar passende hulp. Daarbij wordt gestreefd naar evenwichtige zorg, zo min mogelijk ingrijpend en bij voorkeur in uw eigen thuisomgeving. Wanneer dat noodzakelijk is, kan worden doorverwezen naar meer gespecialiseerde hulp. Dat kan een consultatie of opname in het OPZ Geel zijn. Het OPZ Geel is een zorgcentrum met een tweedelijnsopdracht.

Wanneer uw arts u wenst door te verwijzen naar het OPZ Geel, dient hij/zij hiervoor zelf contact op te nemen met een psychiater van onze instelling.

Verwijzers

Verwijzers (huisarts, psychiater vanuit privé-praktijk, spoedgevallendienst, politie, CAW) kunnen een patiënt aanmelden bij het algemeen onthaal van het OPZ Geel, telefoonnummer 014 - 57 91 11. Artsen kunnen rechtstreeks ook een opnamevraag stellen aan een psychiater van OPZ Geel.

Voor de doelgroep Volwassenen (18 – 60 jaar) kan een screening door het Aanmeldingsteam van het Netwerk GGZ Kempen helpen om getrapte zorg te realiseren. Sommige opnames kunnen zo voorkomen worden, bijvoorbeeld door het inschakelen van het team voor crisis- en kortdurende begeleiding (CKB-team).

Meer informatie over een opname

Als u meer wilt weten over een opname, het verloop van de behandeling, de werking van een verpleegeenheid of het kliniekgebeuren in het algemeen, belt u 014-57 91 11; bij voorkeur tijdens kantooruren.

Voor meer informatie over een opname in een van onze divisies:

Divisie Volwassenen
Divisie Ouderen
Divisie Jongeren

Ga terug naar boven
Startpagina English homepage