logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
Bezoekuren
Verwijzers
PatiŽnten
Poliklinische raadplegingen
Mobiele zorg
Crisisunit
Reguliere kinder-psychiatrische (K)dienst
Forensische kinder-psychiatrische dienst
Referentiecentrum Autisme Antwerpen
Vragen

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Jongeren

foto JongerenDe divisie Jongeren vormt een essentiële schakel in het totale aanbod van voorzieningen voor kinderen en adolescenten met psychiatrische problemen in de Kempen. We werken dan ook nauw samen met Integrale Jeugdhulp. Maar onze divisie Jongeren kan ook buiten de regio een rol spelen bijv. door haar opgebouwde expertise in verband met pleegzorg voor kinderen met psychiatrische problematiek ter beschikking te stellen.

Het OPZ biedt een waaier aan mogelijkheden die zo goed mogelijk beantwoorden aan de hulpvraag en problematiek van de patiënten. De zorgverlening moet in ieder geval alle kansen geven aan de natuurlijke leefomgeving. Dit kan via ambulante raadplegingen, deeltijdse opnames of het ondersteunen van kinderen in reguliere pleegzorg. Hospitalisatie gebeurt enkel in laatste instantie wanneer de problematiek zeer ernstig is en het normale leefpatroon in een gezinssituatie niet kan gehandhaafd worden.

Contact

OPZ Geel
Divisie Jongeren
Dr. Sanodreef 4
2440 Geel

tel. divisie Jongeren: 014-57 90 00
tel. Algemeen onthaal OPZ Geel: 014-57 91 11
fax: 014-57 92 41
e-mail: jongeren@opzgeel.be *

*Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van dit e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste verder kunnen helpen.

Ga terug naar boven
Startpagina English homepage