logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
Bezoekuren
Verwijzers
PatiŽnten
Poliklinische raadplegingen
Mobiele zorg
Reguliere kinder-psychiatrische (K)dienst
Forensische kinder-psychiatrische dienst
Referentiecentrum Autisme Antwerpen
Vragen

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Reguliere kinderpsychiatrische (K-)dienst

De Reguliere Kinderpsychiatrie richt zich tot kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek.

U kan terecht bij de reguliere kinderpsychiatrie voor:

Residentiële opname:

 • Diagnostiek, advies, begeleiding en kortdurende behandeling
 • Gemiddelde duur: 9 weken voor Kids en 5 weken voor Tieners (kan verlengd worden)
 • Doelgroep: 5 tot en met 14 jaar, 2 leefgroepen van 8 kinderen nl. “Kids” tot 10 jaar en “Tieners” van 10 tot en met 14 jaar

Dagopname voor het kind:

 • Daghospitalisatie zonder overnachting
 • Diagnostiek, advies, begeleiding en kortdurende behandeling
 • Indien ambulant ontoereikend
 • Doelgroep: 5 tot en met 14 jaar

Ambulante poliklinische consultaties:

Wegens een uitbreiding van psychiatertaken in de provincie zijn er voor onbepaalde tijd geen poliklinische raadplegingen mogelijk.

Kinderpsychiatrische begeleiding aan huis (Mobiel team):

 • Team dat kan inspelen op kinderpsychiatrische crisissituaties in instellingen of thuissituaties. De werking richt zich niet alleen op de jongere maar ook op ouders, familie, hulpverleners rond de jongere…
 • Werkt veelal op verplaatsing: aan huis bij de jongere of op de plaats waar die verblijft.
 • Gemiddelde duur 10 tot 12 weken
 • Doelgroep: 0 tot 18 jaar
 • Dagbehandeling voor het gezin:
  - Werkt met het gehele gezin
  - Indicatie: gezinnen die vastlopen (pedagogische problemen, gezinnen met psychiatrische problematiek, gezinsfaseproblematiek…)
  - Oplossingsgericht
  - Duur: vijf volledige dagen met tussenpozen van twee weken
  - Doelgroep: 0 tot 18 jaar

Kinderen in de gezinsverpleging:

 • Indicatie: algemene ontwikkelingsachterstand en psychiatrische problematiek
 • Doelgroep: 0 tot 18 jaar

Contact

OPZ Geel
Divisie Jongeren - K-dienst
Dr. Sanodreef 4
2440 Geel

tel: 014-57 90 00
fax: 014-57 92 41
E-mail: jongeren.regulier@opzgeel.be *

*Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van dit e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste verder kunnen helpen.

Ga terug naar boven
Startpagina English homepage