logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
PVT Salto

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Links

Partners

www.opzgeel.be/pvtsalto
Psychiatrisch Verzorgingstehuis PVT Salto

www.beschutwonenkempen.be
Beschut Wonen Kempen (arrondissement Turnhout)

www.ggzkempen.be
Netwerk GGZ Kempen is een initiatief van vijf actoren in de geestelijke gezondheidszorg in het arrondissement Turnhout: Beschut Wonen Kempen, CGG Kempen, OPZ Geel, PAAZ Turnhout en PVT Salto.

Ontmoetingscentrum 't Vooruitzicht

Kunsthuis Yellow Art

Zelfhulp, patiënten en familie

www.psylos.be
Vlaamse Federatie voor Sport en Recreatie in de Geestelijke Gezondheidszorg

www.uilenspiegel.net
Patiëntenvertegenwoordiging Geestelijke Gezondheidszorg

www.similes.org
Vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen

www.familieplatform.be
Het Familieplatform is een belangenbehartigingsorganisatie van gezinnen met een gezinslid met geestelijke gezondheidsproblemen.

www.koppvlaanderen.be
Website voor kinderen en jongeren van ouders met psychische problemen

www.koap.be
Website voor kinderen en jongeren van ouders met een alcoholprobleem

teleonthaal.be
Bij Tele-Onthaal kan je terecht met al je vragen en problemen. Je hoeft je niet bekend te maken. Tele-Onthaal is 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar op het telefoonnummer 106. Via deze website kan je op vaste tijdstippen chatten met Tele-Onthaal.

www.vlaamspatientenplatform.be
Onafhankelijke koepelorganisatie van Vlaamse patiëntenverenigingen

www.ypsilon.org
Nederlandse vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose

www.psychosenet.be
Dé website over psychosegevoeligheid, stemming en herstel

www.zitstil.be
Omgaan met ADHD

www.alcoholhulp.be
Website voor alcoholgebruikers maar ook voor familie en vrienden (met een online-zelfhulpprogramma en online-begeleiding)

www.upsendowns.be
Vereniging voor chronisch en manisch-depressieve personen en betrokkenen

www.zelfmoordlijn.be
Personen met zelfdodingsgedachten, hun omgeving en nabestaanden kunnen voor een hulpverlenend gesprek terecht op de gratis en erkende nooddienst. De zelfmoordlijn is dag en nacht gratis te bereiken op het gratis nummer 02- 649 95 55 en via chat.

www.gavoorgeluk.be
Preventie van depressie en suïcide

www.werkgroepverder.be
Website voor nabestaanden na zelfdoding

www.4voor12.be
Een initiatief dat inzet op sensibilisatie van de bevolking omtrent psychisch onwelbevinden in de brede zin van het woord.

Geestelijke gezondheidszorg

www.opzrekem.be
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

http://www.isosl.be/index.php/left-menu-1-accueil/hopitaux-specialises/site-lierneux
Centre Hospitalier Spécialisé l'Accueil - Lierneux

www.vvgg.be
Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

www.oggpa.be
Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen

www.geestelijkgezondvlaanderen.be
Maakt mensen wegwijs in het complexe aanbod van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen (incl. informatiefiches over een aantal belangrijke psychische problemen).

www.trimbos.nl
Nederlands kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg

www.ouderenpsychiatrie.nl
Nederlands kenniscentrum ouderenpsychiatrie

www.pleegzorgvlaanderen.be
Koepelorganisatie van diensten voor pleegzorg

www.vad.be
Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen

Patiëntenrechten

Patiëntenrechten
Federale website over patiëntenrechten

www.rechtspositie.be
Website van de Vlaamse Overheid over de rechten van de minderjarige in de integrale jeugdhulp

www.rechtenverkenner.be
Informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau

Overheden, adviesorganen en onderzoek

www.vlaanderen.be
Startpagina Vlaamse Overheid

Zin in een boeiende job bij de Vlaamse overheid?
Via de website Werken voor Vlaanderen vind je vacatures, een salarissimulator én het laatste nieuws over de arbeidsvoorwaarden van de Vlaamse overheid. De site biedt ook een overzicht van loopbaanmogelijkheden, en de financiële en sociale voordelen bij de Vlaamse overheid. Werken voor Vlaanderen vervangt de vorige site www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden.

www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

www.zorg-en-gezondheid.be
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

www.psy107.be
Informatiesite over het actuele overheidsbeleid inzake geestelijke gezondheidszorg, meer in het bijzonder de vermaatschappelijking van de zorg in België

www.jeugdhulp.vlaanderen.be
Integrale jeugdhulp, het beleidsproces van de Vlaamse Overheid dat de Vlaamse jeugdhulp wil optimaliseren

www.belgium.be
Portaalsite België

FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
Portaalsite FOD over gezondheid en milieu

www.riziv.be
Rijksinstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering

www.milieu-en-gezondheid.be
Steunpunt van de Vlaamse Overheid

Overig

www.vrijwilligerswerk.be
Website met informatie over en voor vrijwilligers(werk)

www.ksgv.nl
kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid

www.geel.be
Officiële website van de stad Geel

Ga terug naar boven
Startpagina English homepage