logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
Zorggezinnen gezocht
Persbericht
Ongedwongenheid
LunchcauserieŽn
Avondseminaries
Studiedag 2018
Studiedag 2017
Studiedag 2016
Studiedag 2015
Symposium 2014 Gezinsverpleging
Programma
Abstracts
Presentaties
Studiedag 2014
Studiedag 2013
Studiedag 2012
Studiedag 2011
Studiedag 2010
Studiedag 2009
Studiedag 2008
Studiedag 2007
Nieuwsbrief
Projecten
Publicaties
Privacy navormingen

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Symposium OPZ Geel 2014 - Vermaatschappelijking van zorg: gezinsverpleging als inspirerend model

Het OPZ Geel organiseerde op 16 mei 2014 een symposium over de gezinsverpleging (psychiatrische pleegzorg) als een innoverend begeleidingsmodel in de actuele geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Uitgangspunt is dat de Geelse gezinsverpleging als belangwekkende vorm van psychiatrische zorgverlening niet enkel een rijke traditie heeft, maar ook voor de toekomst blijft gelden als een innoverend en inspirerend model. De jarenlange ervaring met de psychiatrische pleegzorg kan immers een bron van inspiratie vormen bij de vermaatschappelijking van zorg. De recente uitbouw van formules van gezinsverpleging in verschillende Europese landen getuigt hiervan. Inspiratie vond men in het Geelse model, dat vervolgens werd aangepast aan de eigen maatschappelijke, culturele en sociale context. Mooie voorbeelden zijn het Duitse model van begeleid wonen in familieverband (‘Betreutes Wohnen in Familien’; Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), het Franse model (‘Accueil familial thérapeutique’) en het Italiaanse IESA-model (‘Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti sofferenti di disturbi psichici’).

Ook in eigen land biedt deze bijzondere vorm van pleegzorg diverse mogelijkheden voor een vernieuwing van de GGZ. Zo heeft het OPZ Geel de afgelopen jaren volop ingezet op een differentiatie en modernisering van het aanbod op basis van een evidence-based methodiek.

In zijn gemoderniseerde vorm kan de gezinsverpleging vlot ingepast worden in het nieuwe psychiatrische zorglandschap, dat zich ontwikkelt in het kader van de vernieuwing van de GGZ in België (‘Artikel 107’), met name in verband met de functies 3 en 5. Zo zou deze bijzondere vorm van pleegzorg ook in andere regio’s een plaats kunnen innemen in het palet van woonformules vanuit het oogpunt van gedifferentieerd begeleid wonen (functie 5). Bovendien kan de gezinsverpleging een inspirerende rol vervullen bij de uitwerking van functie 3, waarin het gaat om rehabilitatie met de focus op (re)integratie en sociale inclusie; concreet bijvoorbeeld vanuit de bestaande initiatieven rond arbeid (dagactiviteitencentra en arbeidszorgtrajecten) en rond vrije tijd (ontmoetingscentrum, vrijetijdswinkel, initiatieven rond sociale inclusie zoals bijvoorbeeld kunst- en theaterprojecten). De hiertoe noodzakelijke expertise inzake de randvoorwaarden voor een succesvolle uitbouw van de formule is daarbij ruim voorhanden.
Bovendien gaat het in termen van gezondheidseconomie om een formule waarin de middelen zeer efficiënt ingezet worden voor de begeleiding van chronisch psychisch kwetsbare mensen.

Volgende thema’s kwamen aan bod:

  • Gezinsverpleging als bron van inspiratie bij vermaatschappelijking van zorg.
  • Gezinsverpleging in de context van de GGZ-vernieuwing in België.
  • Gezinsverpleging vandaag in Geel: een vernieuwend gedifferentieerd aanbod, met specifieke aandacht voor ‘kinderen in zorggezinnen’ als innovatief project.
  • Gezinsverpleging vanuit het perspectief van de gezondheidseconomie en vanuit financieel oogpunt.
  • Gezinsverpleging in actuele toepassingsvormen vanuit een internationaal perspectief.

Wetenschappelijk comité

Prof. dr. Chantal Van Audenhove
Dr. Eric De Smet
Dr. Walter Krikilion
Wilfried Bogaerts.

Ga naar het programma

Verdere informatie bij dagvoorzitter: dr. Walter Krikilion, psychotherapeut en theoloog, stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel, tel. + 32 (0)14 57 93 18 of walter.krikilion@opzgeel.be.

Ga terug naar boven
Startpagina English homepage