logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriekIndex-file nog niet aangepast
of er zit een foutje in !!

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

8 november 2018: Avondseminarie

Beroepsgeheim in de geestelijke gezondheidszorg: struikelsteen of hefboom voor samenwerking?
Spreker: Prof. dr. Johan Put

Abstract

In de geestelijke gezondheidszorg is de vertrouwensrelatie tussen patiënt en zorgverstrekker van cruciaal belang. Het beroepsgeheim beschermt die ‘veilige zone’. Tegelijk verhoogt de druk tot uitwisseling van informatie: multidisciplinaire samenwerking in teams, denken in hulpverleningstrajecten, context-gericht werken, maatschappelijke druk om gevaarsituaties te melden, enz. Hoe moet men omgaan met die evoluties en tegelijk toch het fundament van het beroepsgeheim in ere houden? Deze lezing schetst de basisregels inzake beroepsgeheim, en behandelt vervolgens een aantal uitzonderingen op het verbod om informatie te delen met ‘derden’. De aandacht gaat vooral uit naar het gedeeld beroepsgeheim en de mogelijkheden tot melding van zaken aan justitie. Tijdens en na afloop van de lezing kunnen de deelnemers cases en praktische vragen inbrengen.

Personalia

Johan Put is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KULeuven, verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) en het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC). Hij is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in het jeugdbeschermingsrecht en het sociaal- en welzijnsrecht en betrokken in diverse interdisciplinaire en interuniversitaire onderzoeksprojecten (Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Jeugd- onderzoeksplatform; Kenniscentrum Kinderrechten).

 

 

Praktische informatie

Datum: Donderdag, 8 november 2018 om 20u15.
Plaats: Ontmoetingsruimte Forum, OPZ Geel, Dokter Sanodreef 4, Geel
(parking rechts van de hoofdingang - hoek met Stelenseweg)

Onze seminaries zijn gericht tot huisartsen, psychiaters, neurologen, psychologen en therapeuten, verpleegkundigen en andere professionele hulpverleners. Deelname is gratis.

Voor artsen is accreditering goedgekeurd (Ethiek en economie, 2,5 CP).

Aanmelden kan via het online inschrijvingsformulier of telefonisch op het nummer 014-57 91 98.

Lees hier hoe het OPZ Geel omgaat met de verwerking van persoonsgegevens in kader van navormingsactiviteiten.

 

Ga terug naar boven
Startpagina English homepage