logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
Zorggezinnen gezocht
Persbericht
Ongedwongenheid
LunchcauserieŽn
Avondseminaries
Studiedag 2018
Studiedag 2017
Studiedag 2016
Studiedag 2015
Symposium 2014 Gezinsverpleging
Studiedag 2014
Studiedag 2013
Studiedag 2012
Studiedag 2011
Studiedag 2010
Studiedag 2009
Studiedag 2008
Studiedag 2007
Programma
Abstracts
Presentaties
Nieuwsbrief
Projecten
Publicaties
Privacy navormingen

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Studiedag Klinische psychotherapie – 22 november 2007

Een plek voor zingeving en spiritualiteit?

Het OPZ Geel wijdt de derde Studiedag Klinische psychotherapie aan de thematiek van zingeving, levensbeschouwing en spiritualiteit.

De aandacht voor zingeving groeit, globaal in de samenleving, en specifiek binnen de geestelijke gezondheidszorg. In de wereld van de GGZ komt de belangstelling voort uit een groeiende behoefte aan de integratie van diverse disciplines en aan verdieping hierbij. De mens in psychische nood is immers rijker en veelkleuriger dan zijn behandeling en diagnose op diverse professionele niveaus. Er is ‘een meer’ dat zich in de therapeutische relatie aandient. Dit kan gepaard gaan met de ervaring van ‘samen zin ontvangen’: een ervaring waarbij de scheiding hulpverlener-hulpvrager overstegen wordt.

Een nieuw evenwicht is nodig. Aan de ene kant is het van belang om de geestelijke gezondheidszorg verder te professionaliseren tegen de achtergrond van evidencebased behandeling voor specifieke doelgroepen. Aan de andere kant moet er volop ruimte gegeven worden aan de ontwikkeling van therapieën en zorg die op creatieve wijze aan de slag gaan met zingeving vanuit de basale bronnen van het menszijn. Concreet kan het hierbij gaan om: een diepere waarneming van je binnenkant, aandacht voor wat je als mens overstijgt, de kwetsbaarheid van je leven als mens (onder andere in de confrontatie met de dood) en zingeving in de verwerking van intense ervaringen. Vaak is het bevrijdend wanneer aan dergelijke thema’s in de behandeling, in afstemming op de doelgroep, voldoende ruimte gegeven wordt. Er ontstaat namelijk een bredere ruimte, waarin men aangesproken wordt op andere mogelijkheden voorbij de eigen beperkingen.

Rond zingeving werken, betekent ook openstaan voor de levensbeschouwelijke en spirituele dimensie. In psychiatrie en psychotherapie is de openheid hiervoor intussen gegroeid. Er is vaak nog wel onmacht, maar de bereidheid tot integratie is er. Dit schept diverse mogelijkheden. Om er zelf ruimte voor te creëren. Om samen te werken met consulenten en pastores uit diverse levensbeschouwingen.

De studiedag wil een forum bieden voor de reflectie en de uitwisseling over deze gevarieerde thematiek. De studiedag wil er ‘plek aan geven’ en zoeken naar de diverse plekken en momenten waarop zingeving gebeuren kan.

In de voormiddag wordt aan de hand van plenaire lezingen een globaal kader gecreëerd: zingeving en levensbeschouwing als groeiende uitdaging, zingeving vanuit psychiatrisch verpleegkundig oogpunt, zingeving vanuit het perspectief van een psychiater, en de spirituele dimensie in psychotherapie.
In de namiddag staan eerst vier keuzesessies op het programma: de ‘psychologisering’ van levensvragen en het therapeutisch omgaan ermee, spiritualiteit als meerwaarde in de therapeutische relatie, ervaringen met sterven in een palliatieve context, en hulpverlening en zorg in een gelovig perspectief. De dag wordt besloten met een plenair panelgesprek over de levensbeschouwelijke en pastorale dienstverlening in een psychiatrische setting.

De studiedag staat open voor artsen, psychologen, therapeuten, pedagogen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, counselors, pastores en consulenten uit diverse levensbeschouwingen.

De studiedag vond plaats op donderdag 22 november 2007 in het OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel.

Raadpleeg het programma van de studiedag.

Van deze studiedag verscheen een bewerking in brochurevorm (Pdf, nieuw venster). Indien u toch een gedrukt exemplaar wenst (€5,00) dan kunt u dat opvragen via mail bij Walter Krikilion, therapeutisch directeur OPZ Geel: walter.krikilion@opzgeel.be.

Coördinatie en leiding

Dr. Walter Krikilion, therapeutisch directeur OPZ Geel
Tel: 014 57 93 18
E-mail: walter.krikilion@opzgeel.be

Ga terug naar boven
Startpagina English homepage