logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
Zorggezinnen gezocht
Persbericht
Ongedwongenheid
LunchcauserieŽn
Avondseminaries
Studiedag 2018
Studiedag 2017
Studiedag 2016
Studiedag 2015
Symposium 2014 Gezinsverpleging
Studiedag 2014
Studiedag 2013
Studiedag 2012
Studiedag 2011
Studiedag 2010
Studiedag 2009
Programma
Abstracts
Presentaties
Studiedag 2008
Studiedag 2007
Nieuwsbrief
Projecten
Publicaties
Privacy navormingen

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Vijfde studiedag Klinische psychotherapie - 3 december 2009

Donderdag 3 december 2009
Cultuurcentrum de Werft, Geel

Therapieën in tijden van evidencebased behandelen

Meer en meer maakt het evidencebased behandelen zijn opgang. Hiermee komt de klemtoon in een bepaalde zin te liggen op objectieve kennis en uniformiteit van behandelmodel voor een bepaalde doelgroep. Dit verhoogt zeker de kwaliteit van de behandeling. Het daagt bijvoorbeeld het multidisciplinaire behandelteam uit om diagnose en behandeling beter in kaart te brengen en op elkaar af stemmen. Ook maatschappelijk heeft dit alles zijn belang. Het verhoogt de transparantie rond het aanbod en ook met betrekking tot de financiering ervan.

Maar, de objectiveringstendens mag niet eenzijdig toegepast worden. Dit zou immers ten koste gaan van het unieke van het behandeltraject van iedere concrete patiënt of cliënt. Ook zou het creatieve werk van de therapeut eronder lijden. In de oorspronkelijke, bredere, definiëring van evidencebased behandelen behoort de creatieve klinisch-therapeutische afstemming op de concrete patiënt trouwens tot de basiskenmerken van de evidencebased aanpak.

Een spanningsveld is dus gegeven, met name tussen evidencebased behandelen, inclusief de accentuering van het objectieve aspect, en de creatieve dimensie van elke (psycho)therapie. Welnu, over dit spanningsveld gaat de studiedag. De studiedag biedt daarbij een forum aan voor dialoog en uitwisseling tussen verschillende perspectieven met als oogpunt het spanningsveld vruchtbaar te benaderen.

Als uitgangspunt geldt de feitelijke realiteit van evidencebased behandelen en van de tendens tot uniformisering en objectivering. Concreet betreft dit bijvoorbeeld de trend om meer en meer te werken met protocollen, klinische paden, ontslagmanagement, uitkomstenmanagement, etc. Binnen deze context is het van belang te zoeken naar een zo creatief mogelijk gestalte geven van psychotherapie en therapieën in de geestelijke gezondheidszorg. Ook is het van belang te zoeken naar mogelijkheden om (psycho)therapie met een verdiepend karakter voldoende te borgen in het aanbod van de geestelijke gezondheidszorg. In dit kader van kwaliteitsborging dient er ook aandacht te zijn voor het ontwerpen van instrumenten die de effectiviteit van het (psycho)therapeutisch werk onderzoeken. Dit met het oog op een permanente verbetering van het aanbod. Monitoring met maximale participatie van de therapeuten zelf is hierbij aangewezen.

De studiedag biedt een forum voor de inbreng van verschillende invalshoeken en voor dialoog tussen verschillende gezichtspunten. Er zijn drie plenaire lezingen: twee in de voormiddag en een plenaire slotlezing. Na elke plenaire lezing is er kans tot stellen van vragen en tot uitwisseling met het publiek. Verder zijn er in de namiddag vijf keuzesessies gepland.

Coördinatie en leiding: dr. Walter Krikilion, stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel, tel. + 32 (0)14 57 93 18 of walter.krikilion@opzgeel.be.

Praktische informatie: Leen Mostmans, tel. + 32 (0) 14 57 90 80 of leen.mostmans@opzgeel.be.

Accreditering voor artsen is aangevraagd (Psychiatrie).

De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen € 55 (incl. lunch).

 

Ga terug naar boven
Startpagina English homepage