logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
Zorggezinnen gezocht
Persbericht
Ongedwongenheid
LunchcauserieŽn
Avondseminaries
Studiedag 2018
Studiedag 2017
Studiedag 2016
Studiedag 2015
Symposium 2014 Gezinsverpleging
Studiedag 2014
Studiedag 2013
Programma
Abstracts
Presentaties
Studiedag 2012
Studiedag 2011
Studiedag 2010
Studiedag 2009
Studiedag 2008
Studiedag 2007
Nieuwsbrief
Projecten
Publicaties
Privacy navormingen

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Negende studiedag Klinische psychotherapie - donderdag 5 december 2013

Donderdag 5 december 2013
Cultuurcentrum De Werft

De presentaties zijn beschikbaar via deze pagina.

Jongeren in therapie

‘Jongeren in therapie’ betreft een actueel thema, zowel in de geestelijke gezondheidszorg als in de bredere samenleving. Haast dagelijks is het thema aan de orde in de pers en wordt er een maatschappelijk debat rond gevoerd. De nood eraan is groot, omdat de noden in de praktijk ook groot zijn. Het aanbod van kindertherapie en –psychiatrie is in de afgelopen jaren sterk uitgebreid en gediversifieerd. Nochtans blijven er kwetsbare jongeren met psychische en psychiatrische problemen door de mazen van het net glippen en blijven bepaalde zorgnoden verborgen of te weinig gekend. In die zin worden de samenleving, de overheid en de diverse zorgpartners uitgedaagd om permanent de lacunes op het spoor te komen en te zoeken naar adequate antwoorden.

Op de studiedag wordt naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de divisie Jongeren van het OPZ Geel een forum voor reflectie, discussie en uitwisseling over dit thema geboden. Verschillende invalshoeken komen aan bod: het therapeutisch perspectief, het perspectief van het beleid, en de context van de samenleving. Daarbij worden handvatten aangereikt, zowel voor de therapeutische of zorgpraktijk, als voor het zorgbeleid. Concreet is er aandacht voor ‘good practices’ inzake therapeutische methodieken en behandelsettings, en inzake samenwerkingsverbanden tussen diverse disciplines en ook tussen diverse sectoren.

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

  • Een integraal zorgperspectief vormt de basis van de kijk op therapie met kinderen en jongeren. Dit impliceert onder andere: een integrale bejegening van de persoon in de rijkdom van alle aspecten en dimensies van het leven, aandacht hebben voor de gezinssituatie en de context, het integreren van diagnostiek in een therapeutische trajectdynamiek, en het aanwenden van medicatie als een therapeutische ‘tool’ binnen een breder therapeutisch zorgtraject.
  • “Een kind komt niet alleen in therapie’. Uiteraard komen ook volwassenen en ouderen nooit helemaal alleen in therapie. Het systeem en de context horen er steeds bij. Maar in de begeleiding van kinderen en jongeren speelt deze dimensie nog net iets nadrukkelijker en explicieter een rol. De zorg en de aandacht voor de ouders en voor het gezinssysteem of, bij nieuw-samengestelde gezinnen, de diverse contexten, vormt een vast en essentieel onderdeel van de begeleiding. Dat heeft tot gevolg dat therapie met kinderen en jongeren steeds het levendige verhaal van een (complexe) gezinscontext is en dat ouders, broers en zussen een actieve rol (kunnen) spelen in de therapie. Een belangrijk deel van de therapie is dan ook gewijd aan het vinden van de eigen plek binnen bijvoorbeeld ingewikkelde gezinsrelaties, aan het uitklaren van wat in deze relaties verstoord, onhelder of verborgen is, en aan de zoektocht naar nieuwe verbindingen.
  • ‘Therapie’ wordt begrepen als een breed continuüm dat bestaat uit een scala van begeleidingsvormen, zoals bijvoorbeeld psychotherapie, psychologische ondersteuning, creatieve therapie, muziektherapie, bewegingstherapie, leefgroepleiding, en coaching en opvoedingsondersteuning. Wat de diverse begeleidingsvormen gemeenschappelijk hebben, is de interdisciplinaire zorg voor het therapeutisch traject van de jongere in haar of zijn uniciteit.
  • Therapie met kinderen en jongeren is gedeelde zorg. Dit heeft betrekking op het interdisciplinaire verband van de specifieke zorgcontext, op de samenwerking met de ouders en met het netwerk (school, CLB…), en op de samenwerking van diverse zorgactoren (GGZ-centra, huisartsen, bijzondere jeugdzorg, pleegzorg…) en van verschillende sectoren (gezondheidszorg, welzijn, preventie, justitiële context…). Dit vraagt om een grote bereidheid tot samenwerking en om een permanente oefening in afstemming op elkaar en in de ontwikkeling van zorgcircuits.
  • De studiedag wordt aangeboden en uitgewerkt in het kader van de GGZ en van de werking van een kinder- en jeugdpsychiatrische dienst. Vanuit dit kader wordt uitdrukkelijk aandacht gegeven aan de specifieke meerwaarde bijvoorbeeld van een regulier-residentiële K-dienst, van psychiatrische zorg in de context van ambulante en mobiele dienstverlening, en aan de specifieke inbreng en rol van een kinder- en jeugdpsychiater.

Ga naar het programma

Verdere informatie bij de dagvoorzitter en organisator: dr. Walter Krikilion, psychotherapeut en theoloog, stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel, coördinator van de jaarlijkse studiedagen klinische psychotherapie, tel. + 32 (0)14 57 93 18 of walter.krikilion@opzgeel.be.

Ga terug naar boven
Startpagina English homepage