logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
Zorggezinnen gezocht
Persbericht
Ongedwongenheid
LunchcauserieŽn
Avondseminaries
Studiedag 2018
Studiedag 2017
Studiedag 2016
Studiedag 2015
Symposium 2014 Gezinsverpleging
Studiedag 2014
Programma
Abstracts
Presentaties
Studiedag 2013
Studiedag 2012
Studiedag 2011
Studiedag 2010
Studiedag 2009
Studiedag 2008
Studiedag 2007
Nieuwsbrief
Projecten
Publicaties
Privacy navormingen

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Tiende studiedag Klinische psychotherapie - De therapeutische relatie vandaag

Donderdag 4 december 2014
Cultuurcentrum De Werft Geel

De therapeutische relatie vandaag

‘De therapeutische relatie vandaag’ betreft geen toevallige titelkeuze. De titel knoopt aan bij de thematiek van de eerste editie van de studiedag in 2005 over ‘De therapeutische relatie’. Hiervan verscheen aansluitend in 2006 onder dezelfde titel een boek (uitgeverij Garant; nog steeds verkrijgbaar).
‘De therapeutische relatie vandaag’ betreft dus een heel bewuste focus. Het is namelijk de bedoeling om te kijken naar mogelijke evoluties aangaande dit thema in het afgelopen decennium. De volgende vragen kunnen ons daarbij oriënteren:

 • Denken we nu anders over de therapeutische relatie?
 • Wat is er intussen veranderd in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en in de wereld van de psychotherapie?
 • Wat is de impact van deze veranderingen met betrekking tot de therapeutische relatie?

De thematiek betreft een brede waaier van subitems:

 • de therapeutische relatie bekeken vanuit een evidence-based methodiek en vanuit geprotocolleerd werken;
 • de therapeutische relatie, monitoring van therapie en kwaliteitsstandaarden in therapie;
 • evidence-based psychiatrische verpleegkunde en de therapeutische relatie;
 • de therapeutische relatie en psychodiagnostiek;
 • goede zorgpraktijken vanuit de optiek van de therapeutische relatie;
 • zorgzaam loslaten en anders omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen;
 • de verhouding tot het beroepsgeheim (knelpunten en dilemma’s);
 • de therapeutische relatie bekeken vanuit een centraal thema of een casus in een specifieke vaktherapie (kinesitherapie, ergotherapie, beeldende therapie, muziektherapie…);
 • de therapeutische relatie en het herstelgericht werken;
 • de therapeutische relatie in de context van mobiele psychiatrische thuiszorg;
 • de therapeutische relatie in de context van cliëntenparticipatie en van bredere herstelgerichte settings (bijvoorbeeld kunst- en theaterprojecten);
 • de therapeutische relatie vanuit het perspectief van zinzorg.

In de plenaire lezingen komen de volgende thema’s aan bod: de therapeutische relatie als procesbevorderende factor met aandacht voor het herstelgericht werken en voor de dimensie van zinbeleving, de therapeutische relatie in de context van een veranderende zorgorganisatie en van het maakbaarheidsdenken, de therapeutische relatie in de begeleiding van cliënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen vanuit een integratief perspectief, en de vertrouwensrelatie in de zorg vanuit actuele maatschappelijk-culturele ontwikkelingen.

In de keuzesessies komen volgende items aan bod: cultuur van ongedwongenheid met aandacht voor de succesfactoren en de valkuilen in projecten rond anders omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen, de therapeutische relatie in therapie voor ouderen met een psychische problematiek, wederkerigheid in de therapeutische relatie vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige, de therapeutische relatie bij mensen met een verstandelijke beperking in een Psychiatrisch Verzorgingstehuis, en balanceren tussen palliatieve zorg en psychiatrie vanuit de therapeutische relatie en de aandacht voor zingeving.

Het volledige programma met de abstracts kunt u hier raadplegen.

U kunt de presentaties downloaden via deze link. (Niet alle presentaties zijn beschikbaar)

Verdere informatie bij de dagvoorzitter: dr. Walter Krikilion, psychotherapeut en theoloog, stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel, coördinator van de jaarlijkse studiedagen klinische psychotherapie, tel. + 32 (0)14 57 93 18 of walter.krikilion@opzgeel.be.

Ga terug naar boven
Startpagina English homepage