logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
Zorggezinnen gezocht
Persbericht
Ongedwongenheid
LunchcauserieŽn
Avondseminaries
Studiedag 2018
Studiedag 2017
Studiedag 2016
Studiedag 2015
Programma
Abstracts
Presentaties
Praktisch
Symposium 2014 Gezinsverpleging
Studiedag 2014
Studiedag 2013
Studiedag 2012
Studiedag 2011
Studiedag 2010
Studiedag 2009
Studiedag 2008
Studiedag 2007
Nieuwsbrief
Projecten
Publicaties
Privacy navormingen

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Elfde studiedag Klinische psychotherapie - De context in therapie

Donderdag 3 december 2015
Cultuurcentrum De Werft Geel

De context in therapie

‘De context in therapie’ betreft een actueel thema in de geestelijke gezondheidszorg. Op een vanzelfsprekende manier betrekken we namelijk vandaag de context van de cliënt in het therapeutisch traject.
Dit lijkt heel vanzelfsprekend, maar het is niet zonder vragen, spanningsvelden en dilemma’s. Het OPZ Geel wijdt daarom een studiedag aan deze thematiek. Uitgaande van vragen en van ontwikkelingen in aanpak en methodiek, belichten we het thema vanuit diverse perspectieven. We zoeken naar handvatten voor de praktijk en naar beleidsaanbevelingen.

In de plenaire lezingen komen volgende thema’s aan bod: ‘de context in therapie of therapie in de context’ met aandacht voor het doorbreken van de eigen comfortzone als hulpverlener en voor basaal respect en evenwaardigheid als fundament in therapie; ‘het recontextualiseren van de psychiatrie’ vanuit het perspectief van de ambulante zorg en van het FACT-zorgmodel, en in het licht van herstelondersteunende zorg met aandacht voor persoonlijke weerbaarheid inclusief de krachten van de context; en ‘de context’ als moeilijk te omschrijven concept en in de gangbare reductie tot ‘decor’, met een pleidooi voor de context als centraal onderzoeksthema in therapie, als sleutel voor therapeutische succeservaringen en als hefboom bij het krachtgericht bejegenen van mensen.

In de keuzesessies wordt aandacht besteed aan volgende items: het werken met de context in een residentiële setting voor jongeren (reguliere K-dienst, forensische K-dienst, en Inreach in de Gemeenschapsinstellingen te Mol); gezinsdagbehandeling vanuit een ervaringsgerichte methodiek met aandacht voor de zelfsturende vermogens van het gezin; het werken met de context in de therapeutische dagkliniek voor ouderen vanuit een oplossingsgerichte, systeem- en gedragstherapeutische visie; ouderen met psychische problemen in de context van een woon- en zorgcentrum en de betrokkenheid van de geestelijke gezondheidszorg (via opleiding en coaching); en het werken met de context als bron van kracht en steun in de begeleiding van volwassenen met chronische en complexe psychiatrische problemen.

Raadpleeg het volledige programma en de abstracts.
Klik hier voor praktische informatie.

Verdere informatie bij de dagvoorzitter: dr. Walter Krikilion, psychotherapeut en theoloog, stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel, coördinator van de jaarlijkse studiedagen klinische psychotherapie, tel. + 32 (0)14 57 93 18 of walter.krikilion@opzgeel.be.

Ga terug naar boven
Startpagina English homepage