logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
Zorggezinnen gezocht
Persbericht
Ongedwongenheid
LunchcauserieŽn
Avondseminaries
Studiedag 2018
Studiedag 2017
Studiedag 2016
Programma
Abstracts
Presentaties
Praktisch
Studiedag 2015
Symposium 2014 Gezinsverpleging
Studiedag 2014
Studiedag 2013
Studiedag 2012
Studiedag 2011
Studiedag 2010
Studiedag 2009
Studiedag 2008
Studiedag 2007
Nieuwsbrief
Projecten
Publicaties
Privacy navormingen

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Twaalfde studiedag Klinische psychotherapie - Zingeving in therapie

Donderdag 1 december 2016
Cultuurcentrum De Werft Geel

Zingeving in therapie

‘Zingeving in therapie’ betreft een centrale uitdaging in de actuele geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Met name in het perspectief van het herstelgericht werken raakt het thema de kern van zorg en begeleiding. Immers, het krachtgerichte zorgperspectief - waarin de cliënt als unieke persoon ondersteund wordt om te groeien vanuit eigen talenten en mogelijkheden en zelf zorgzaam om te springen met zijn beperkingen - faciliteert mensen om aan de slag te gaan met zingeving. Het ondersteunt hen om vanuit zinbeleving te komen tot meer welbevinden en levenskwaliteit.

In het krachtgerichte zorgperspectief is er aandacht voor ‘de mens’ in de cliënt, en dit in de rijkdom van zijn vele mogelijkheden. Deze mens is namelijk een ‘meerzinnig’ wezen, met soms – voorbij de beperkingen – ongekende mogelijkheden in diverse domeinen van het leven. Zo kan hij of zij zichzelf nieuw ontdekken en merken dat er nog een toekomst mogelijk is, met nieuwe betekenissen, rollen en levensdoelen. Zingeving heeft hier alles mee te maken, omdat het in de kern bij zinbeleving gaat om een hoopvol perspectief en om een perspectief van groei naar meer levenskwaliteit.
Iedere mens gaat op tocht langs een uniek levenspad met eigen krachtbronnen en vindplaatsen van zinbeleving. Deze krachtbronnen en plekken van zinbeleving maken dat mensen van binnen uit herstellen, contact maken met hun eigen veerkracht en levensenergie.

Mensen kunnen elkaar in dialoog hierbij steunen en in verbondenheid voor elkaar partners worden. Concreet kan deze uitwisseling plaatsvinden in dialoogsamenkomsten patiëntenparticipatie of in herstelgroepen. Daarbij kunnen volgende vragen aan de orde komen: wat maakt jou echt tevreden? wat verhoogt jouw levenskwaliteit? waar haal jij energie uit? wat geeft jouw leven inhoud?
Cliënten, ex-cliënten, mensen met ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid kunnen hier veel voor elkaar betekenen. Maar, ook zorgverleners en (ex-)cliënten kunnen hierbij wederzijds veel voor elkaar betekenen. Voorbij de rollen van zorgontvanger en zorgverlener, gaat het immers op dit niveau van uitwisseling over existentiële krachtbronnen, om een verhouding van tochtgenoten en partners op de weg door het leven.

U kunt hier het volledige programma raadplegen.

Voor praktische informatie kunt u hier terecht.

Verdere informatie bij de dagvoorzitter: dr. Walter Krikilion, psychotherapeut en theoloog, stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel, coördinator van de jaarlijkse studiedagen klinische psychotherapie, tel. + 32 (0)14 57 93 18 of walter.krikilion@opzgeel.be.


Ga terug naar boven
Startpagina English homepage