logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
Zorggezinnen gezocht
Persbericht
Ongedwongenheid
LunchcauserieŽn
Avondseminaries
Studiedag 2018
Studiedag 2017
Studiedag 2016
Studiedag 2015
Symposium 2014 Gezinsverpleging
Studiedag 2014
Studiedag 2013
Studiedag 2012
Studiedag 2011
Studiedag 2010
Studiedag 2009
Studiedag 2008
Programma
Abstracts
Presentaties
Studiedag 2007
Nieuwsbrief
Projecten
Publicaties
Privacy navormingen

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Vierde studiedag Klinische psychotherapie - 2 december 2008

Dinsdag 2 december 2008
Cultuurcentrum de Werft Geel

Ethiek in de psychiatrische kliniek

Het OPZ Geel wijdt de vierde Studiedag Klinische psychotherapie aan de thematiek van ethiek binnen het psychiatrisch ziekenhuis.

De aandacht voor ‘ethiek in de psychiatrische kliniek’ groeit. Net zoals er in de bredere samenleving stilaan meer interesse is voor ethische bedrijfsvoering, wordt geleidelijk aan ook meer aandacht gegeven aan ethiek in de geestelijke gezondheidszorg. Dit kan op diverse wijzen gebeuren. Zo kan bijvoorbeeld het initiatief uitgaan van de wettelijk verplichte Ethische Commissie, die, naast haar begeleidingsfunctie, ook de sensibiliseringsfunctie ter harte neemt en een ruimer forum creëert voor al wat leeft rond ethiek. In andere situaties komt het initiatief eerder van een bredere groep personeelsleden die met elkaar reflecteren bijvoorbeeld over de missie van het ziekenhuis of over kwaliteitszorg.

De aandacht groeit, al blijft het toch nog vaak een fenomeen in de marge en kan de heel expliciete betrokkenheid erop nog sterker worden. Ethiek is dan een gegeven dat moeilijk te bevatten is. Iets dat ‘privé’ is en wat ieder voor zichzelf moet uitmaken. Iets dat ook moeilijk weer te geven is in becijferbaar materiaal.
De uitdaging is in die zin groot. Ethiek betreft namelijk het gehele systeem van het psychiatrisch ziekenhuis, in al zijn aspecten. Het gaat uiteraard rechtstreeks over goede patiëntenzorg, over toegankelijkheid van de zorg, over morele dilemma’s op de werkvloer… Maar, evenzeer gaat het over de ethiek van de bedrijfsvoering in het psychiatrisch ziekenhuis en specifiek over de wijze bijvoorbeeld waarop met financiële middelen wordt omgegaan.

Ethiek betreft de organisatie als geheel in al haar geledingen en heeft dan te maken met missie, visie en ook de strategische doelstellingen van het ziekenhuis. Dit sluit aan bij wat men in algemenere termen ‘de brede ethiek’ noemt: de reflectie op grondwaarden en algemene uitgangspunten. Voor een psychiatrisch ziekenhuis ligt hier de grote uitdaging om de eigen grondwaarden te expliciteren en hiertoe een draagvlak te creëren bij zoveel mogelijk medewerkers. Dat er zich een proces ontwikkelt, dat er iets op gang komt waarbij medewerkers ethisch bewogen samen voor iets gaan…, is daarbij van vitaal belang.

Ethiek betreft natuurlijk het hart van de patiëntenzorg en van de aangeboden therapieën. Op welke wijze worden patiënten bejegend? Gebeurt dit op een ethisch-correcte wijze? Streven medewerkers ernaar te handelen vanuit de beroepscode van hun basisdiscipline? Worden patiënten als volwaardige persoon betrokken bij het behandelproces? Welke afwegingen worden gebruikt bijvoorbeeld bij de dilemma’s, waarbij er een spanningsveld is tussen de patiënt als autonome persoon enerzijds en anderzijds de vragen en wensen van de partner en de omgeving. Een uitgebreide lijst van items zou hier vermeld kunnen worden. Het is uiteraard onmogelijk om op alle onderwerpen tegelijk even diepgaand in te gaan. In die zin is vanuit de planning van de studiedag een bepaalde keuze gemaakt.

De studiedag wil een forum bieden voor de reflectie en de uitwisseling over deze gevarieerde thematiek.

In de voormiddag wordt aan de hand van plenaire lezingen een globaal kader gecreëerd: ethiek en klinische psychotherapie, een model voor ethische reflectie, en ethiek en kwaliteitszorg. Aan het einde van het voormiddaggedeelte is er een plenair panelgesprek met de sprekers, waarbij de deelnemers de kans krijgen om vragen te stellen.
In de namiddag staan eerst vier keuzesessies op het programma: ethiek en psychotherapie, ethische dilemma’s op de werkvloer, ethische dilemma's in een forensisch-psychiatrische jongerensetting vanuit de invalshoek van een psychiater, en de werking van een ethische commissie in een psychiatrische kliniek.
De dag wordt besloten met een plenaire lezing over ethiek als zingevende ruimte en de noodzaak van een ethische ingesteldheid bij zorgverleners.

De studiedag staat open voor artsen, psychologen, therapeuten, pedagogen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, counselors, pastores en consulenten uit diverse levensbeschouwingen. In het bijzonder ook voor leden van ethische commissies en wie vanuit ziekenhuismanagement met ethiek begaan is, en verder voor belangstellenden in bredere zin.

Coördinatie en leiding

Dr. Walter Krikilion, therapeutisch directeur OPZ Geel
Tel. 014 57 93 18
E-mail: walter.krikilion@opzgeel.be

Ga terug naar boven
Startpagina English homepage