logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
Verwijzers
Gezinsverpleging
Memorandum Gezinsverpleging
Nieuwsbrief voor pleeggezinnen
Geschiedenis
PatiŽnt
Pleeggezin
Voor wie?
Interesse
Aanmeldingsprocedure
Arbeidszorg
Vrije tijd en sport
Kunsthuis
Dagactiviteiten-centra
Vragen

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Aanmeldingsprocedure kandidaat-pleeggezinnen

Pleeggezin worden

U overweegt om pleeggezin te worden of u heeft zich reeds aangemeld als kandidaat-pleeggezin? Om een pleegkind/pleeggast in uw gezin te kunnen opvangen, moet u eerst een erkenning als pleeggezin ontvangen. Op deze pagina lichten we toe op welke manier dat precies in zijn werk gaat. Heeft u hierna nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Aanvraagdossier opstellen

Vooraleer een kandidaat-pleeggezin erkend kan worden als pleeggezin,
vinden er een aantal ontmoetingen plaats tussen het gezin en medewerkers
van het OPZ Geel waarin we samen nagaan of we met elkaar kunnen samenwerken. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek overlopen we de erkenningsvoorwaarden en proberen we zoveel mogelijk informatie te geven.
U krijgt hier informatie over hoe de psychiatrische gezinsverpleging werkt en wat u, als pleeggezin, kan verwachten van het OPZ Geel en zijn ondersteunende teams en diensten.

Nadien komen we minimaal twee keer bij u thuis op gesprek. Dat gebeurt door telkens een duo van medewerkers uit onze mobiele teams.
We vinden het belangrijk om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het kandidaatpleeggezin. Immers: elk gezin is anders; deze diversiteit is een welkom geschenk omdat ook elk(e) pleegkind/pleeggast anders is en wij zo de mogelijkheid krijgen om voor elk(e) pleegkind/pleeggast het meest geschikte
gezin te vinden. Wij willen ook garant staan voor onze pleegkinderen/pleeggasten om hen goede zorg te kunnen aanbieden wanneer zij in een pleeggezin gaan wonen.

Tijdens deze huisbezoeken komen allerlei onderwerpen aan bod zoals: samenstelling van het gezin, gegevens over de woning en de kamer van het pleegkind/ de pleeggast, de beweegredenen om zich als pleeggezin kandidaat te stellen, de verwachtingen die u als gezin hebt t.o.v. het pleegkind/de pleeggast, de doelgroep waarvoor u zich kandidaat stelt (kinderen, volwassenen of ouderen), beschikbaarheid...
Tijdens deze gesprekken zullen onze medewerkers uiteraard ook antwoord geven op al uw vragen. Om het aanvraagdossier te vervolledigen, worden tot
slot de nodige documenten verzameld.

De erkenningsvoorwaarden zijn:

  • voldoende ruimte in de woning en geschikte kamer voor een pleegkind/pleeggast.
  • een medisch attest van de pleegouders.
  • een goedkeuring van de procureur.
  • het gezin dient te beschikken over een vast inkomen.
  • het gezin onderschrijft de samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerkingsovereenkomst

OPZ Geel heeft een samenwerkingsovereenkomst opgesteld in samenspraak met de pleeggezinnen die nu reeds een pleegkind/pleeggast opvangen.
Hierin staan de engagementen van het OPZ Geel naar het pleeggezin toe beschreven en wat onze verwachtingen van het pleeggezin zijn. Deze
samenwerkingsovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend. U kunt de tekst bekomen via ons contactadres.

De erkenning

De directie van het OPZ Geel neemt op basis van de verzamelde informatie de uiteindelijke beslissing voor erkenning van het pleeggezin. De gemiddelde
duur tussen aanmelding en beslissing bedraagt ongeveer 2,5 maanden.
Bij een positieve beslissing wordt het pleeggezin erkend. Vanaf de erkenning wordt de informatie over het pleeggezin opgenomen in de pleeggezinnendatabank. De mobiele teams van zowel kinderen, volwassenen als ouderen hebben vanaf dan toegang tot deze gegevens. Op die manier kunnen zij de juiste keuze maken wanneer zij voor een pleegkind/pleeggast een pleeggezin zoeken.

Bent u geïnteresseerd en hebt u graag meer informatie?

Contact

OPZ Geel
Dokter Sanodreef 4
2440 Geel

Secretariaat Gezinsverpleging: 014- 57 90 89
E-mail: gezinsverpleging@opzgeel.be

Download hier de folder "Aanmeldingsprocedure kandidaat-pleeggezinnen".

Ga terug naar boven
Startpagina English homepage