logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
Verwijzers
Gezinsverpleging
Memorandum Gezinsverpleging
Nieuwsbrief voor pleeggezinnen
Geschiedenis
PatiŽnt
Pleeggezin
Voor wie?
Interesse
Aanmeldingsprocedure
Arbeidszorg
Vrije tijd en sport
Kunsthuis
Dagactiviteiten-centra
Vragen

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Gezinsverpleging

foto pleeggezinVoor psychisch zieke mensen is houvast en geborgenheid erg belangrijk. Een deel van hen kan niet (meer) terecht bij de eigen familie, heeft geen vertrouwde omgeving meer of kan zelfstandig wonen (nog) niet aan. Toch is er voor hen een oplossing.
In de ruime regio rond Geel bieden meer dan 330 gezinnen hen een onderdak en bezorgen hen voor korte of langere tijd een ‘nieuwe thuis’.

In de moderne gezondheidszorg wordt steeds vaker geprobeerd om patiënten binnen de samenleving of het gezin te behandelen, als alternatief voor een ziekenhuis. Dit systeem van ‘verpleging in de samenleving’ wordt in de Geelse gezinsverpleging al eeuwenlang succesvol toegepast. De lange geschiedenis van het systeem onderlijnt dan ook de uitzonderlijke en blijvend actuele waarde van deze zorg op mensenmaat.

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel zorgt voor een deskundige en uitgebreide ondersteuning zowel van de cliënt als van het pleeggezin.

Aanspreekpunt

Gezinsverpleging
E -mail: gezinsverpleging.team@opzgeel.be*
Tel: 014-57 91 11

*Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van dit e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste verder kunnen helpen.

Ga terug naar boven
Startpagina English homepage