10 mei 2019 - Lunchcauserie

Home header image

Deze activiteit is afgelopen

Ga terug naar het overzicht

Abstract

Gezinnen leven soms in contexten die een veelheid aan druk en obstakels op hun parcours brengen. Het grootbrengen van kinderen of jongeren loopt niet altijd van een leien dakje. Moeilijkheden stapelen zich op, gezinsleden raken onthand, en de antwoorden die ze geven op de problemen drijven hen soms nog verder uit elkaar. Zowel de ouders als het kind komen er dan niet meer achter wat ze voor elkaar betekenen. Ze voelen zich alleen en schuld en schaamte zijn niet veraf. Hulpverlening krijgt hierbij de opdracht de zaken terug in goede banen te leiden. Als we als hulpverlener niet uitkijken, komen ouders of het kind al snel op de onderzoekstafel te liggen en zijn ze voorwerp van uitgebreide analyse. Hoe kunnen we de ouder of het kind individueel of samen uitnodigen om met ons te exploreren welke obstakels en belemmeringen hun pad kruisen en welke kennis en vaardigheden ze in huis hebben om hun relatie met de moeilijkheden te wijzigen? Tegelijk proberen we tegenwicht te bieden aan het isolement en hen terug te verbinden met elkaar en de buitenwereld.

Personalia

Sabine VermeireSabine Vermeire is systeemtheoretisch en narratief psychotherapeut, opleider, supervisor en staflid aan de Interactie-Academie vzw. Expertiseterreinen zijn kinderen, jongeren, ouders en gezinnen in moeilijke omstandigheden (hechtingsmoeilijkheden, geweld, misbruik of psychiatrische problematiek) en het werken met creatieve methodieken als het praten stokt. Zij publiceerde over deze thema’s en terreinen.

Praktisch

De lunchcauserieën georganiseerd door OPZ Geel starten om 12u met soep en een broodje, waarna de causerie en het debat volgen. Bedoeling is thema’s aan te reiken die de brug slaan tussen psychiatrie en maatschappij. Lunchcauserieën zijn bedoeld voor een breed, geïnteresseerd publiek.

Wanneer: Vrijdag, 10 mei 2019 om 12u.
Plaats: Ontmoetingsruimte Forum, OPZ Geel, Dokter Sanodreef 4, Geel (parking rechts van de hoofdingang - hoek met Stelenseweg)
Deelname is gratis.
Voor artsen is accreditering goedgekeurd (Psychiatrie, 2 CP).
Aanmelden online (via de knop Inschrijven hieronder) of telefonisch op het nummer 014-57 91 98.