Naar de hoofdinhoud
naar www.opzgeel.be
Afbeelding Gezinsverpleging

Thuis tussen de mensen

De Geelse Gezinsverpleging is een woonzorgvorm voor mensen die omwille van een psychische kwetsbaarheid niet zelfstandig kunnen wonen. In Geel en de buurgemeenten maken zo meer dan 150 psychisch kwetsbare mensen deel uit van een gewoon gezin.

"Mijn gelukkigste jaren"

Wat is Gezinsverpleging?

De essentie van de Geelse Gezinsverpleging zit in het unieke samenspel van gemeenschap, gezin en professionele zorgverleners. Ze delen de zorg rond de patiënt. Het pleeggezin neemt de niet evidente beslissing om iemand die geheel vreemd is aan het gezin en worstelt met psychische problemen in huis te nemen. Mensen met ernstige en langdurige psychische problemen kunnen zich zo in de maatschappij handhaven en een eigen leven uitbouwen. 
OPZ Geel ondersteunt dit professioneel. Het team begeleiders houdt contact met patiënt en pleeggezin, begeleidt hen bij grote en kleine problemen en heeft een permanentieregeling waardoor er de klok rond bij een crisis ondersteuning kan worden geboden. Er is een aanbod voor dagbesteding, vorming en vrije tijd. En zo nodig kan de patiënt tijdelijk in een opvanggezin of in het zorgcentrum opgenomen worden.

Wie zijn de pleegouders?

Het gaat om mensen die bereid zijn hun hart en hun huis open te stellen voor medemensen met een psychische kwetsbaarheid. Een opleiding of ervaring is niet vereist. We spreken van een pleeggezin of een zorggezin, maar het hoeft niet echt een traditioneel gezin te zijn. 

Wie zijn de pleeggasten?

De Geelse Gezinsverpleging richt zich tot mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid die zich (nog) niet zelfstandig kunnen handhaven en waarvoor verblijf in een gastgezin aangewezen is.

Kinderen in zorggezinnen

Kinderen in Zorggezinnen is er voor kinderen en jongeren die zowel een verstandelijke beperking als een psychiatrische problematiek hebben. Hun ontwikkelingskansen komen beter tot hun recht in een stabiele gezinsomgeving. Het gaat bijvoorbeeld over kinderen die zich in een leefgroep niet kunnen ontplooien, omwille van de veelheid aan prikkels.

Geelse Gezinsverpleging in de pers

NY Times cover

A radical experiment in Mental Health Care, tested over centuries

In the Belgian town of Geel families have long taken in people with psychiatric conditions. (New York Times, 22 april 2023)

sfeerbeeld uit de RTV-reportage

Unieke thuisverpleging ook buiten Geel

Het OPZ in Geel zoekt nieuwe pleeggezinnen om mensen met een psychische kwetsbaarheid op te vangen. (RTV, 17 oktober 2022)

Foto pleegmoeder Ann en Robert

Ann duimt voor Unesco-erkenning Geelse Gezinsverpleging

Robert is als een zoon voor mij (Gazet van Antwerpen, 17 mei 2021)

Interesse in gezinsverpleging

Hebt u ook een kamer vrij, een plaats aan tafel? Hebt u een aanleunstudio beschikbaar? Wilt u iemand een ‘nieuwe thuis’ bieden? Of ondersteunen op weg naar herstel? Ziet u er wat in om samen met OPZ Geel zorg te dragen voor een kwetsbare medemens, ook al weet u dat het niet altijd even gemakkelijk is? Tijdelijk of op langere termijn? Voltijds of voor een paar dagen per week?