Coronavirus COVID-19

Gepubliceerd op 27/03/2020

Hebt u vragen over het coronavirus Covid-19? Hier vindt u een overzicht van een aantal nuttige en informatieve websites.

Algemene informatie over het coronavirus

Iedereen kan een bijdrage leveren in de strijd tegen het coronavirus.
De Federale overheidsdienst Volksgezondheid verzamelt alle informatie op info-coronavirus.be

Infokanaal Coronavirus in Vlaamse gebarentaal: facebook.com/coronainvgt.

Meertalige informatie over het coronavirus: www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info.

De stroom aan adviezen, remedies en verklaringen is niet bij te houden. Gezondheid-en-Wetenschap houdt, in samenwerking met universiteiten en gezondheidsorganisaties, de vinger aan de pols. Lees hun analyses van het coronanieuws op www.gezondheidenwetenschap.be.

Richtlijnen vanuit de overheid voor zorgprofessionals

Algemene richtlijnen voor gezondheidsprofessionals over COVID-19 op de website van Sciensano.

Inschrijven voor nieuwsbrief 'Corona update' Sciensano.

Richtlijnen voor zorgprofessionals op de website van Agentschap Zorg en Gezondheid.

Op afstand communiceren met elkaar 

Videobellen zorgt ervoor dat bewoners en patiënten contact kunnen blijven behouden met het thuisfront. Dat kan bijvoorbeeld via:

Beeldbellen voor hulpverleners kan ook met gratis en GDPR-proof tools zoals Zoom, JitsiMeet en Signal.

Onlinehulp Vlaanderen: Online communiceren in welzijnswerk, sociaal werk en geestelijke gezondheidszorg: beslishulp voor organisaties, beroepskrachten en stagiairs in coronacrisistijden.