Nieuwe namen voor de leefeenheden bij divisie Volwassenen

Gepubliceerd op 31/12/2019

De leefeenheden in onze divisie Volwassenen hebben nieuwe namen. Met ingang van 1 januari 2020 spreken we van Opname-eenheid 1 en 2 en Behandeleenheid 1, 2 en 3 in plaats van Gesloten en Open Opname, Psychosezorg, A&D en Structurerende Zorg. De neutralere benamingen waarvoor gekozen is – opname-eenheid en behandeleenheid – sluiten verwarring voor patiënten en familie uit en blijven toepasbaar bij evoluties in de zorginhoud. Ze worden tevens als minder stigmatiserend ervaren.
De naamswijziging gaat volgens volgend schema en met de vermelde e-mailadressen.

 

Naamswijziging leefeenheden Volwassenen
Vroegere benaming Nieuwe benaming E-mailadressen
 Gesloten Opname  Opname-eenheid 1  volwassenen.opname.1@opzgeel.be
 Open Opname  Opname-eenheid 2  volwassenen.opname.2@opzgeel.be
 Psychosezorg  Behandeleenheid 1  volwassenen.behandel.1@opzgeel.be
 Angst & Depressie  Behandeleenheid 2  volwassenen.behandel.2@opzgeel.be
 Structurerende Zorg  Behandeleenheid 3  volwassenen.behandel.3@opzgeel.be