Naar de hoofdinhoud

Hoe gaat het OPZ Geel om met de corona-maatregelen?

Hierna leggen we onze werking tijdens corona uit. Als u verder nog vragen hebt, of als er bezorgdheden zijn die u wilt delen, neem dan zeker contact op met het team van de afdeling. Familie en naasten kunnen de leefeenheid bellen via het algemeen nummer 014 57 91 11 en vragen naar de afdeling of naar een specifieke medewerker.

Mobiele teams

De mobiele teams kunnen hun normale werking hervatten. De focus ligt op continuïteit van zorg. 

Ontmoetingscentrum 't Vooruitzicht

De reguliere werking van ’t Vooruitzicht is terug opgestart.

Bij verplaatsing moet het mondmasker gedragen worden. Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 4 zodat 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Bestelling en bediening gebeurt aan tafel.

De donderdagavondactiviteiten gaan terug door. Deelnemers moeten wel een mondmasker dragen als er geen 1,5m afstand kan gehouden worden.

Voor meer informatie over 't Vooruitzicht kunt u terecht op www.tvooruitzicht.com.

Vrije tijd en sport

Het is belangrijk dat patiënten en bewoners voldoende blijven bewegen. Er kunnen nog vele activiteiten op onze campus die perfect in orde zijn met de corona-voorschriften.