Naar de hoofdinhoud

Hoe gaat het OPZ Geel om met de corona-maatregelen?

Voor onze patiënten en bewoners is de corona-crisis een extra moeilijke periode. OPZ Geel en PVT Salto hebben hun werking erg moeten aanpassen. Veel zaken die gewoon waren, kunnen plots niet meer of moeten anders aangepakt worden. Onze deuren gingen bijvoorbeeld dicht: bezoek en gaan wandelen, werden heel erg beperkt. Dat is een van de zaken die we moesten doen om het virus buiten te houden en de zorg veilig te laten verlopen. Ook legt de overheid ons zeer strikte regels op. Die regels wisselen weleens naargelang de situatie in de maatschappij verandert. Dat is niet gemakkelijk voor onze patiënten en bewoners, ook al omdat de regels voor het ziekenhuis en het verzorgingstehuis vaak strenger zijn dan voor de maatschappij.

We doen er alles aan om onze patiënten en bewoners te ondersteunen en om het dagelijks leven en de therapieën zo goed mogelijk verder te laten gaan. We begeleiden hen om verder te werken aan herstel en zorgen voor een aangepast programma van ontspanning en beweging. En we helpen hen om met hun gezin of verwanten contact te hebben wanneer dat mogelijk is, bijvoorbeeld met een bezoekmoment of via telefoon of beeldbellen. 

Hierna leggen we onze werking tijdens corona uit. Als u verder nog vragen hebt, of als er bezorgdheden zijn die u wilt delen, neem dan zeker contact op met het team van de afdeling. Familie en naasten kunnen de leefeenheid bellen via het algemeen nummer 014 57 91 11 en vragen naar de afdeling of naar een specifieke medewerker.

Algemeen

 • Activiteiten en therapieën
 • Bezoek
 • Toelating om buiten het zorgcentrum te overnachten
 • Toelating om overdag het zorgcentrum te verlaten
 • Kapper en pedicure

Gezinsverpleging

 • Het Hygiënisch centrum blijft open.
 • DAC en ‘t Vooruitzicht schakelen over op noodopvang (zie hieronder).

Mobiele teams

De huidige richtlijnen blijven gelden. Dat betekent dat beeldbellen de voorkeur heeft. Enkel wanneer het nodig is, is er een fysiek contact. Daarbij moeten de voorzorgsmaatregelen stipt in acht worden genomen.

Ontmoetingscentrum 't Vooruitzicht

 • Er kunnen enkel nog activiteiten plaats vinden voor patiënten die in het zorgcentrum zijn opgenomen.
   
 • In het weekend kunnen er maximaal 24 patiënten terecht van gezinsverpleging. Het centrum is open van 13u tot 17u, op zaterdag én op zondag.

Vrije tijd en sport

Het is belangrijk dat patiënten en bewoners voldoende blijven bewegen. Er kunnen nog vele activiteiten op onze campus die perfect in orde zijn met de corona-voorschriften.

DAC en Arbeidszorg

Er wordt noodopvang voorzien voor gezinsverplegings- en postkuurpatiënten. Deelnemers kiezen om in noodopvang te komen ofwel in DAC, ofwel in Arbeidszorg. Een combinatie is niet mogelijk.

Kunsthuis

Het kunsthuis blijft open.