Naar de hoofdinhoud

Bijkomende voordelen

Mensen op weg helpen naar herstel, biedt elke dag een mooie, gevarieerde uitdaging. Door de grootte van ons zorgcentrum bieden wij geregeld mogelijkheden om werkervaring binnen andere entiteiten op te doen of door te groeien naar expertisefuncties of het leidinggevend kader. We stimuleren mensen om zich bij te scholen en bieden daartoe voortdurend mogelijkheden.

We hechten veel belang aan een goed evenwicht tussen werk en privéleven. Elk personeelslid heeft 35 vakantiedagen per jaar (in voltijdse tewerkstelling). Bovenop de wettelijke feestdagen worden bijkomende vrije dagen toegekend op 11 juli (feest van de Vlaamse Gemeenschap), 2 november (Allerzielen), 15 november (Koningsdag) en 26 december (tweede kerst). Per jaar worden ook maximaal 11 recuperatiedagen toegekend ter compensatie van eventuele overuren.

Verpleegkundigen, verzorgenden, hoofdverpleegkundigen en gelijkgestelden die voltijds werken genieten na hun 45ste een arbeidsduurvermindering met behoud van salaris: 12 extra verlofdagen vanaf 45 jaar, 24 extra verlofdagen vanaf 50 jaar en 36 extra vakantiedagen vanaf 55 jaar. Andere personeelsgroepen genieten vanaf 52 jaar van extra verlofdagen.

Daarnaast bieden we nog heel wat bijkomende voordelen:

 • gezinsvriendelijk werkklimaat met flexibele werktijdregeling
 • vaste toelage van 11% voor tewerkstelling met onregelmatige prestaties
 • talrijke mogelijkheden voor halftijdse of deeltijdse tewerkstelling (loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, onbetaald verlof…)
 • een brede waaier aan vormingsmogelijkheden, zowel intern als extern
 • opvang voor kinderen van personeelsleden tijdens de zomervakantie en strijkatelier
 • tegemoetkomingen in woon-werkverkeer (gratis abonnement openbaar vervoer, terugbetaling vervoerkosten voor continudiensten, fietsvergoeding…)
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • maaltijdcheques
 • vergoeding voor slopend werk
 • geboortegeschenk, kortingen vanwege de Sociale Dienst voor vrije tijd en recreatie, Sinterklaasgeschenk voor kinderen van onze personeelsleden, mogelijkheid tot jaarlijkse medische check-up voor 50-plussers
 • sociale activiteiten zoals teamdag, personeelsevent, sportdag, mogelijkheden om gratis fitness te doen…