Stages en vakantiewerk

Jaarlijks lopen er tientallen studenten stage in het kader van hun opleiding. Ook OPZ Geel begeleidt ieder jaar studenten uit diverse opleidingen. Niet alleen verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bij ons terecht. Ook ergotherapeuten, orthopedagogen, maatschappelijk assistenten, psychologen, artsen ... kunnen werkervaring opdoen.

In talrijke studierichtingen is stage meer dan een essentieel opleidingsonderdeel. Vandaar dat we er veel aandacht aan willen besteden, zodat uw stage uitgroeit tot een unieke ervaring op het terrein. Vanaf het ogenblik waarop u uw stage aanvat, beschouwen we u dan ook als medewerker, weliswaar in een onderwijssituatie. Dit stelt ons in de gelegenheid om kennis en ervaring met u te delen én onze kennis, in dialoog met u, uit te breiden.
Samen met onze mentoren staan wij in voor een boeiende leerervaring in ons zorgcentrum.

Stage-aanvraag

Per discipline is er een contactpersoon aangesteld in het OPZ Geel. Wanneer u stage wilt lopen in ons zorgcentrum, bezorgt u uw aanvraag aan de betreffende contactpersoon. Open deze pagina voor de lijst met contactpersonen en het aanvraagformulier.

Uw eerste stagedag

We verwachten u op uw eerste stagedag om 9 uur op de personeelsdienst. Hiervoor meldt u zich aan bij het Algemeen Onthaal in de divisie Volwassenen.

Breng zeker uw elektronische identiteitskaart mee!

Er moeten verder heel wat formaliteiten in orde gebracht worden. We hebben alle formulieren en documenten verzameld op één pagina. Neem deze op voorhand goed door. Sommige documenten moet u ingevuld meebrengen op uw eerste stagedag!

Stage-opdracht en evaluaties

Tijdens de eerste stageweek wordt uw stageopdracht besproken met onze stagementor. We willen u bij deze stageopdracht ondersteunen door de uitgewerkte opdracht na te lezen. Op deze manier leven we de regels van het beroepsgeheim na i.v.m. patiëntengegevens.

De tussen- en eindevaluaties gebeuren steeds op uw dienst door onze mentor en eventueel de teamcoördinator. Indien mogelijk, is de stagebegeleider van uw school hierbij aanwezig. Bij de eindevaluatie wordt steeds het OPZ-evaluatieformulier ingevuld:

Dit formulier wordt bezorgd aan de personeelsdienst.

Vakantiewerk

Jaarlijks doen wij beroep op jobstudenten om de dienstverlening en patiëntenzorg tijdens de zomermaanden te garanderen. Hebt u hiervoor interesse? Vul dan het aanvraagformulier voor vakantiewerk in en bezorg het aan de personeelsdienst.