Naar de hoofdinhoud

Stages en vakantiewerk

Jaarlijks lopen er tientallen studenten stage in het kader van hun opleiding. Ook OPZ Geel begeleidt ieder jaar studenten uit diverse opleidingen. Niet alleen verpleegkundigen kunnen bij ons terecht. Ook ergotherapeuten, orthopedagogen, maatschappelijk assistenten, psychologen, artsen ... kunnen werkervaring opdoen.

In talrijke studierichtingen is stage meer dan een essentieel opleidingsonderdeel. Vandaar dat we er veel aandacht aan willen besteden, zodat jouw stage uitgroeit tot een unieke ervaring op het terrein. Vanaf het ogenblik waarop je je stage aanvat, beschouwen we je dan ook als medewerker, weliswaar in een onderwijssituatie. Dit stelt ons in de gelegenheid om kennis en ervaring met je te delen én onze kennis, in dialoog met jou, uit te breiden.
Samen met onze mentoren staan wij in voor een boeiende leerervaring in ons zorgcentrum.

Stage-aanvraag

Wanneer je stage wilt lopen in ons zorgcentrum kun je dit formulier invullen. De verantwoordelijke voor stages zal je aanvraag verder bekijken.
Heb je inhoudelijke vragen over je stage dan kun je terecht bij de vakspecifieke contactpersoon binnen het OPZ Geel. Open deze pagina voor de lijst met contactpersonen en het aanvraagformulier.

Uw eerste stagedag

We verwachten je op de eerste stagedag om 9 uur op de personeelsdienst. Hiervoor meld je je aan bij het Algemeen Onthaal in de divisie Volwassenen.

Breng zeker je elektronische identiteitskaart mee!

Er moeten verder heel wat formaliteiten in orde gebracht worden. We hebben alle formulieren en documenten verzameld op één pagina. Neem deze op voorhand goed door. Sommige documenten moet je ingevuld meebrengen op je eerste stagedag!

Stage-opdracht en evaluaties

Tijdens de eerste stageweek wordt je stageopdracht besproken met onze stagementor. We willen je bij deze stageopdracht ondersteunen door de uitgewerkte opdracht na te lezen. Op deze manier leven we de regels van het beroepsgeheim na i.v.m. patiëntengegevens.

De tussen- en eindevaluaties gebeuren steeds op je dienst door onze mentor en eventueel de teamcoördinator. Indien mogelijk, is de stagebegeleider van je school hierbij aanwezig. Bij de eindevaluatie wordt steeds het OPZ-evaluatieformulier ingevuld:

Dit formulier wordt bezorgd aan de personeelsdienst.

Vakantiewerk

Jaarlijks doen wij beroep op jobstudenten om de dienstverlening en patiëntenzorg tijdens de zomermaanden te garanderen. Heb je hiervoor interesse? Vul dan het aanvraagformulier voor vakantiewerk in en bezorg het aan de personeelsdienst.