Naar de hoofdinhoud

Contactpersonen stage

Per discipline is er een contactpersoon aangesteld in het OPZ Geel. Heb je inhoudelijke vragen over je stage dan kun je terecht bij deze persoon.

Wanneer je stage wilt lopen in ons zorgcentrum kun je dit formulier invullen. De verantwoordelijke voor stages zal je aanvraag verder bekijken.

 

Contactpersonen stages OPZ Geel

Studierichtingen

Contactgegevens
Verpleegkundige
Verzorgende – zorgkundige
Ignace Van Besauw
Ignace.VanBesauw@opzgeel.be
0473 73 34 25
Arts
Logistiek assistent
Medisch secretaresse
Els Valgaeren
els.valgaeren@opzgeel.be
014 57 91 91
Orthopedagoog (master) Annemie Wauters
annemie.wauters@opzgeel.be
014 57 90 14
Orthopedagoog (bachelor en graduaat) Els Gullentops
els.gullentops@opzgeel.be
014 57 91 71
Psycholoog: bachelorstages KULeuven, UGent en VUB - bij volwassenen en ouderen Karin De Keyzer
karin.dekeyzer@opzgeel.be
014 57 93 29
Psycholoog: bachelorstage U Gent bij divisie jongeren Lotte Theuwis (enkel voor informatie. Stage-aanvragen gebeuren via U Gent)
lotte.theuwis@opzgeel.be
014 57 90 57
Psycholoog: masterstages, bij volwassenen en ouderen Bart Bronckaers
bart.bronckaers@opzgeel.be
014 57 92 62
Psycholoog bij jongeren Saskia Helsen
saskia.helsen@opzgeel.be
014 57 91 30
Psychologisch consulent, bij volwassenen en ouderen Rina Meeus
rina.meeus@opzgeel.be
014 57 92 04

Maatschappelijk werker: enkel voor studenten Thomas More Geel.

De stage kan aangevraagd worden via het online stageplatform van de school (klik hier).

Lieve Deprins
lieve.deprins@opzgeel.be
014 57 91 41
Creatief therapeut

Greet Moons (Kunsthuis)
Greet.moons@opzgeel.be
014 57 39 86

Ann Maes (K-dienst)
Ann.maes@opzgeel.be
014 57 93 70

Muziektherapeut Bike Verdonck
bike.verdonck@opzgeel.be
014 57 93 83
Psychomotorische therapeut (KULeuven & Hogeschool Zuyd) Ans David
ans.david@opzgeel.be
014 57 90 36
Psychomotorische therapeut (Universiteit Hasselt)

Ine Thijs
ine.thijs@opzgeel.be
014 57 92 60

Cindy Teixeira Mota
cindy.teixeiramota@opzgeel.be
014 57 91 75

Sport en beweging (Thomas More) Sportteam
joelle.vekemans@opzgeel.be
014 57 90 44
Sociaal cultureel werk en stages met een sociaal participatief karakter Dienst Vrije Tijd
joelle.vekemans@opzgeel.be
014 57 90 44

Ergotherapeut
Algemeen aanspreekpunt paramedische stages

Opgelet, studenten van Thomas More vragen hun stage aan via het online stageplatform van de school (klik hier).

Els Gullentops
els.gullentops@opzgeel.be
014 57 91 71
Onderwijzer Els Valgaeren
els.valgaeren@opzgeel.be
014 57 91 91
Voedings- en dieetkunde

Bette Gers
bette.gers@opzgeel.be
014 57 92 01

Truus Stevens
truus.stevens@opzgeel.be
014 57 92 01

Andere stageaanvragen
Algemeen aanspreekpunt
Databank/Dossiers stagiair(e)s
Els Valgaeren
els.valgaeren@opzgeel.be
014 57 91 91