Naar de hoofdinhoud

Stageformulieren

Stage-overeenkomst OPZ Geel

Je bezorgt uiterlijk op de eerste stagedag een volledig ingevulde en ondertekende stageovereenkomst aan de personeelsdienst. Dit mag een stageovereenkomst van de school zijn. Indien de school geen stageovereenkomst voorziet, kan de stageovereenkomst van OPZ Geel gebruikt worden.

Risicoanalyse

Studenten die tijdens hun stage met patiënten werken, ontvangen bij aanvang van hun stage een risicoanalyse.

Werkpostfiche

De werkpostfiche is een communicatiemiddel voor een veilige stage-omgeving. Op dit invulformulier worden de specifieke doelstellingen/activiteiten bepaald. Eveneens worden de risico’s per dienst op dit formulier vastgelegd.
Het formulier wordt op je eerste stagedag ingevuld door onze mentor en ondertekend door zowel je mentor als jijzelf. Je bezorgt zo snel mogelijk een kopie aan de personeelsdienst.

Je kunt de werkpostfiches hier alvast downloaden:

Formulier voor gezondheidsbeoordeling

Het formulier voor gezondheidsbeoordeling is belangrijk voor alle stages die langer dan 5 dagen duren. Na het geneeskundig onderzoek ontvang je het formulier voor gezondheidsbeoordeling. Je bezorgt op de eerste dag van je stage een kopie van dit formulier aan de personeelsdienst.

Reglement betreffende de toegang tot het computernetwerk en het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Omwille van het beroepsgeheim en respect voor de privacy van de patiënt zijn regels opgesteld voor het omgaan met informatie uit het elektronisch patiëntendossier, alsook omtrent de toegang tot het computernetwerk in het algemeen.
Om toegang te krijgen tot het computernetwerk en het elektronisch patiëntendossier wordt het epd-gebruikersreglement voor stagiair(e)s op de eerste dag van je stage, samen met je stagementor van het OPZ Geel, ingevuld en ondertekend. Het gebruikersreglement voor jobstudenten wordt samen met de teamcoördinator ingevuld en ondertekend.
Je bezorgt het zo snel mogelijk aan de personeelsdienst.

Formulier “ervaringen”

Het formulier “ervaringen” ontvang je op de eerste stagedag. Dit formulier vul je in tijdens de laatste week van je stage. Je bezorgt het onder gesloten omslag aan de personeelsdienst.