Wervingsprocedure

Onze wervingsprocedure verloopt volgens een vast patroon:

  • selectie op basis van de sollicitatiebrief waarin wordt nagegaan of en in welke mate uw competenties overeenstemmen met het gevraagde profiel;
  • een verkennend gesprek waarin wordt gepeild naar uw motivatie, ervaringen en waarin we u ook de mogelijkheid geven om een aantal vragen te stellen over het werken in ons zorgcentrum;
  • een test door een extern rekruteringsbureau (vb. psychotechnische proeven, assessment center…);
  • deliberatie van het selectiegesprek en de psychotechnische proeven.

Het verloop van deze procedure vindt u ook in ofwel het vacaturebericht, ofwel in een bijgevoegd of op te vragen selectiereglement. Op die manier willen we onze kandidaten maximaal informeren.

Voor tijdelijke functies die snel moeten ingevuld worden, bestaat de selectieprocedure naast een briefselectie uit één gesprek waarin wij naast uw motivatie en ervaringen ook aftoetsen of uw profiel past in de vacante functie.

Wij voeren een actief diversiteitbeleid. Dat betekent onder andere dat wij mensen met verschillende culturele achtergronden en mensen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren en voor ons te komen werken.