Naar de hoofdinhoud

Voor wie is gezinsverpleging aangewezen?

Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die niet (meer) terecht kunnen bij hun eigen familie, geen vertrouwde omgeving meer hebben of het zelfstandig wonen (nog) niet aan kunnen, kan opname in gezinsverpleging uitkomst bieden.

Bij uitstek is gezinsverpleging aangewezen voor:

  • patiënten met een mentale beperking die ook lijden aan een psychiatrische stoornis;
  • patiënten met een psychotische stoornis die door hun ziekte op vlak van zelfredzaamheid erg ingeboet hebben.

En verder: andere patiënten met langdurige en meervoudige zorgvragen voor zover hun problematiek gestabiliseerd is, enige vorm van communicatie mogelijk is en het sociale gedrag samenleven in een gezinscontext toelaat.

Meer informatie
In onze brochure bespreken we diverse casussen, zodat zowel patiënten als verwijzers zich een goed beeld kunnen vormen van wie in de gezinsverpleging woont.

Brochure Gezinsverpleging.

Verwijzers

Kandidaten kunnen zowel vanuit zorginstellingen als vanuit de thuiscontext worden aangemeld. Verwijzers vanuit de eerste lijn zijn mogelijk huisartsen, sociale dienst OCMW, familiehulp …

Wilt u een patiënt aanmelden?
Contacteer ons via:
Tel.: 014 57 90 92
E -mail*: gezinsverpleging.team@opzgeel.be

Duur van het verblijf

Inwonen bij een pleeggezin kan voor korte of langere tijd, afhankelijk van wat de patiënt nodig heeft en wenst. De verblijfsduur is niet gelimiteerd.

Het netwerk rond de patiënt

Naast een succesvolle integratie binnen het pleeggezin, wordt er voor elke patiënt een zinvolle dagbesteding gezocht. Een beperkte groep van patiënten blijft overdag thuis en vindt daar aangepaste activiteit. De anderen werken of verblijven overdag buitenshuis.
De patiënten die buitenshuis werken of verblijven kunnen ofwel terecht in het dagactiviteitencentrum ofwel kunnen zij door de dienst Arbeidszorg van het OPZ Geel worden begeleid naar een aangepaste vorm van intern of extern begeleid werken. De leidraad is ‘zorg op maat’.

Ook organiseert het OPZ Geel een waaier aan bijkomende activiteiten zoals uitstappen, groepsreizen, sportdagen, vis- en voetbalwedstrijden, toneelprojecten e.a.

Er zijn op weekdagen dagelijks medische consultaties.

Een permanentiedienst (24/24 en 7/7) garandeert de nodige ondersteuning op psychiatrisch, somatisch en verpleegkundig vlak.

Verder heeft het OPZ Geel een medisch netwerk uitgebouwd. Het OPZ Geel werkt samen met een aantal tandartsen, oogartsen, en specialisten van het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel. Het OPZ Geel zorgt voor vervoer en begeleiding als de pleegouders niet zelf de patiënt kunnen vergezellen en/of vervoeren.

* Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.