Naar de hoofdinhoud

Het OPZ Geel wil zijn pleeggezinnen met zorg omringen en hecht veel belang aan een intensieve, professionele begeleiding. Niet alleen van de patiënten, ook van de pleeggezinnen.

Deze begeleiding is een constante in de relatie tussen het OPZ Geel, de patiënt en het pleeggezin.

Begeleiding: een continu proces

Vanaf het eerste contact speelt begeleiding een erg belangrijke rol. In de eerste fase bestaat deze begeleiding vooral uit het grondig informeren over vragen als: kom ik in aanmerking om pleeggezin te worden? Wat mag ik als pleeggezin verwachten? Wat wordt er van mij als pleeggezin verwacht?

Het screeningsproces neemt enkele maanden in beslag en geeft uitsluitsel over de mogelijkheid tot samenwerking. Alle facetten van het pleegouder zijn worden daarin besproken.

Eenmaal een patiënt en een pleeggezin zijn samengebracht, én de kennismaking voor beide partijen positief is verlopen, wordt het gezin voorbereid op de komst van de patiënt. Samen met de begeleider gezinsverpleging worden er afspraken gemaakt rond:

  • de dagindeling van de patiënt
  • de opvang van de patiënt
  • de begeleiding van het gezin en de patiënt.

In de eerste maanden na de plaatsing van een patiënt worden het pleeggezin én de patiënt bijzonder intensief gevolgd. Na enige tijd komt de begeleider gezinsverpleging geregeld langs.

Contact

Pleeggezinnen kunnen steeds terecht bij een begeleider gezinsverpleging via een permanentiedienst.

Opvanggezinnen en Zorghotel

Soms kan het pleeggezin tijdelijk niet voor zijn ‘huisgast’ zorgen door ziekte, gezinsvakantie of andere omstandigheden. Op zo’n momenten staan opvanggezinnen klaar om de zorg over te nemen. Opvanggezinnen zijn gezinnen die voor een beperkte periode de rol van pleeggezin op zich nemen. Als er geen opvanggezin beschikbaar is, kunnen patiënten tijdelijk gebruik maken van ons zorghotel.

Op elk ogenblik de meest passende zorg

Op geregelde tijdstippen wordt bekeken of het verblijf in het pleeggezin nog aangewezen, gewenst, nodig, haalbaar is. Mensen en gezinnen evolueren immers voortdurend. Uitgangspunt is op elk ogenblik de meest aangepaste zorg te geven en dit naar tevredenheid van patiënt en pleeggezin. OPZ Geel begeleidt dit proces voortdurend, ondersteunt, neemt eventueel zorg over, zoekt mee naar alternatieven …  

 

Hebt u ook een kamer vrij, een plaats aan tafel? Hebt u een aanleunstudio beschikbaar? Wilt u iemand een ‘nieuwe thuis’ bieden? Of ondersteunen op weg naar herstel? Ziet u er wat in om samen met OPZ Geel zorg te dragen voor een kwetsbare medemens, ook al weet u dat het niet altijd even gemakkelijk is? Tijdelijk of op langere termijn? Voltijds of voor een paar dagen per week?

Pleegouders gezocht