Naar de hoofdinhoud

Observatiehuis

Het Observatiehuis heeft in eerste instantie tot doel patiënten die in een pleeggezin willen worden opgenomen gericht te observeren en bij een gunstige evaluatie gepast voor te bereiden op het leven in een pleeggezin. Daarnaast kunnen ook patiënten die interesse hebben voor beschut wonen, begeleid wonen of voor opname in een PVT er gericht worden geobserveerd en voorbereid. Meer en meer wordt het observatiehuis door de behandelteams van de leefeenheden van het OPZ Geel ook ingezet voor regiopatiënten met het oog op een inschatting van de oriëntatiemogelijkheden.

Visie

Patiënten leer je maar echt kennen door met hen samen te leven in een situatie die het gezinsleven zoveel mogelijk benadert. Begeleiders en patiënten leven van maandag tot vrijdag en van 8u ’s morgens tot 16u ’s avonds samen. Er wordt samen gegeten, gekookt, boodschappen gedaan, gepoetst, televisiegekeken. De avonden en weekends brengen de patiënten door op een leefeenheid van het OPZ Geel.

Tijdens de periode in het observatiehuis kan men inschatten of patiënten zich zelfstandig zouden kunnen handhaven en vooral welke hulp en ondersteuning moet worden voorzien om patiënten op een verantwoorde wijze naar een pleeggezin, een zelfstandige woonsituatie, het thuismilieu of een andere woonvorm te oriënteren.

Contact

Het Observatiehuis
Pas 202
2440 Geel
Tel.: 014 57 90 67