logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
Missie
Visie
Herstelgerichte zorg
Beleidsthema's
Privacy
Kwaliteitsvisie
Kerntaken
Organisatie
Historiek
Archief en Bezoekerscentrum
Feiten en cijfers
Charter deugdelijk bestuur
Campus in beeld

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Archief en Bezoekerscentrum

Bezoek het Bezoekerscentrum Pas-sage

In mei 2015 opende het OPZ-bezoekerscentrum Pas-sage z’n deuren. Met het bezoekerscentrum willen we een brug slaan tussen 2 werelden. Uniek aan dit project is dan ook dat ervaringsdeskundigen zelf bij de realisatie van het bezoekerscentrum betrokken zijn en mee de schouders zetten onder de uitbating. Hun getuigenissen vormen een essentieel deel van het bezoekerscentrum. Met film, kunst en gedichten geven ze hun kijk op psychiatrie, hun ziekte en hun herstel.

Het bezoekerscentrum Pas-sage kreeg onderdak in twee historische gebouwen aan de Dokter Sanodreef te Geel. Op een attractieve manier krijgen bezoekers meer informatie over het verleden, het heden en de toekomst van de psychiatrische zorg in Geel. Er is nog veel onbekendheid omtrent psychiatrie en in onze samenleving zijn stigma’s nog volop aanwezig.
Met de tentoonstelling, met kunst van het Kunsthuis Yellow Art, willen we kennis en informatie doorgeven en bijdragen aan destigmatisering. U wordt ontvangen door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Aan een bezoek kan ook een begeleide rondwandeling over de historische campus gekoppeld worden. U kunt kiezen uit 3 focusrondleidingen:

  1. Psychiatrische zorg in Geel vroeger en nu, met een rondwandeling over de historische campus.
  2. Psychiatrie en kunst, waarbij u ontvangen wordt door de kunstenaars van het Kunsthuis Yellow Art.
  3. Ervaringsdeskundigheid, waarbij u ontvangen en rondgeleid wordt door ervaringsdekundigen. Focus ligt hierbij op ontmoeting en gesprek.

Bezoek is alleen mogelijk onder leiding van een gids (€ 50 per gids voor maximum 20 personen) van maandag tot en met vrijdag tussen 10u en 17u, uitgezonderd op wettelijke feestdagen en tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
Duur: ± 1,5 uur.
Vooraf reserveren vereist (014 57 92 45 of pas-sage@opzgeel.be).

TIP: U kunt voor of na de rondleiding met de groep iets drinken in ons ontmoetingcentrum ’t Vooruitzicht, een café waar iedereen welkom is. Na voorafgaande afspraak kan hier ook een eigen meegebrachte lunch genuttigd worden.

Open hier de flyer van Bezoekerscentrum Pas-sage.

Bezoekers uit de regio

Groepen of verenigingen uit het arrondissement Turnhout kunnen het bezoek uitbreiden met een algemene presentatie over de geestelijke gezondheidszorg in de regio en de zorgprogramma’s die OPZ Geel aanbiedt (waaronder het systeem van psychiatrische gezinsverpleging). Dit gedeelte is gratis en voorafgaand aan het bezoek aan het bezoekerscentrum. Het bestaat uit:

  • een geïllustreerde presentatie over het aanbod en de werking van onze zorginstelling, de hedendaagse invulling van psychiatrische zorg en de specifi citeit van de gezinsverpleging;
  • afgewisseld met een filmpje
  • vragenronde

Duur (presentatie + bezoekerscentrum): ± 2,5 uur

Archief- en documentatiecentrum

Het archief- en documentatiecentrum bewaart de archieven van de Geelse gezinsverpleging sinds het begin van de 19de eeuw en het archief van het OPZ Geel en zijn voorganger, de ‘Staatskolonie voor Vrije Gezinsverpleging’. Daarnaast worden er ook verzamelingen en documentairebestanden over gezinsverpleging en psychiatrie in het algemeen bewaard met boeken en tijdschriften, foto's, film, voorwerpen en kunstobjecten.


Contact

OPZ Geel
Dokter Sanodreef 4
2440 Geel

Archivaris
Bert Boeckx
Tel: 014-57 92 45
E-mail: bert.boeckx@opzgeel.be

Ga terug naar boven
Startpagina English homepage