logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
Missie
Visie
Herstelgerichte zorg
Beleidsthema's
Privacy
Kwaliteitsvisie
Kerntaken
Organisatie
Historiek
Feiten en cijfers
Charter deugdelijk bestuur
Campus in beeld

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Het OPZ Geel is een kennis- en dienstencentrum

Mensen die bij ons komen aankloppen, zijn op een of andere manier vastgelopen in hun leven. Wij helpen hen om weerbaarheid op te bouwen en weer greep te krijgen op hun leven. Daartoe bieden wij een brede waaier diensten aan. Opname in ons ziekenhuis is er slechts één van, bestemd voor specifieke en acute ziektebeelden. Met de patiënt en het multidisciplinaire team werken wij een behandel- en zorgtraject uit met aandacht voor begeleiding en steun in de periode na de opname.

Om zorg op maat te kunnen bieden en de patiënten tijdens de verschillende stadia van hun herstel optimaal te kunnen begeleiden, werkt OPZ Geel nauw samen met het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kempen (Netwerk GGZ Kempen), waarvan het een van de stichtende partners is.

Naast ziekenhuisopname bieden wij zelf, of in samenwerking met onze partners, een brede waaier andere mogelijkheden aan, zoals:

 • poliklinische raadplegingen
 • psychiatrische thuiszorg voor volwassenen
 • kinderpsychiatrische zorg in de thuissituatie
 • psychiatrische pleegzorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen
 • een samenwerkingsverband met een RVT uit de regio
 • dagactiviteiten
 • dagbehandeling
 • beschut wonen
 • referentiecentrum autisme
 • ...

Tot het zorgaanbod van het OPZ Geel behoren verder ook liaisonfuncties, een zorgprogramma voor forensische jongerenpsychiatrie, outreach, medewerking aan projecten in de regio en wetenschappelijk onderzoek in opdracht van de Vlaamse regering.

OPZ Geel overkoepelt drie divisies

Onze structuur geeft drie vrij autonome divisies de kans om met meer homogene doelgroepen te werken en beter in te spelen op de noden van deze doelgroepen.

Drie doelgroepen Ga naar Volwassenen Ga naar Ouderen Ga naar Jongeren

 • Divisie Volwassenen: open en gesloten opname-eenheden, psychosezorg, angst & depressie, structurerende zorg, dagkliniek, poliklinische raadplegingen, psychiatrische gezinsverpleging.

 • Divisie Ouderen: opname-eenheid, behandeleenheid, SP-dienst, somatische eenheid, dagkliniek, psychiatrische gezinsverpleging, poliklinische raadplegingen, samenwerkingsverband met Ter Kempen.

 • Divisie Jongeren: reguliere kinderpsychiatrie, forensische K-dienst, mobiel team kinderen en jongeren, psychiatrische gezinsverpleging, mobiel team Pos-Mof, outreachteam, referentiecentrum autisme Antwerpen, poliklinische raadplegingen.
Ga terug naar boven
Startpagina English homepage