logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
Bezoekuren
Verwijzers
PatiŽnten
Poliklinische raadplegingen
Mobiele zorg
Crisisunit
Reguliere kinder-psychiatrische (K)dienst
Forensische kinder-psychiatrische dienst
Referentiecentrum Autisme Antwerpen
Vragen

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Forensische kinderpsychiatrische dienst

De divisie Jongeren van het OPZ Geel heeft een gesloten opnameafdeling met acht voltijdse bedden voor jongeren die onder toezicht staan van de jeugdrechter en die wegens hun complexe kinderpsychiatrische problemen onvoldoende hulp kunnen krijgen, niet in het reguliere kinderpsychiatrische veld en niet in de voorzieningen van bijzondere jeugdzorg. De jongeren
verblijven in een aparte, afgesloten eenheid For-K. Geregeld gaan ze onder begeleiding wandelen, sporten, een zeldzame keer op uitstap. Bovendien wordt er naar gestreefd hen vrij vlug na opname ook een vrij weekend buiten het OPZ te gunnen.

Doelgroep

De doelgroep kan als volgt worden omschreven:

  • kinderpsychiatrische diagnose
  • waarbij extern onderzoek de diagnose bevestigt
  • beslissing van de jeugdrechter
  • opnameteam beslist of opname in de For-K aangewezen is

Aanpak

Het gaat over een langdurige, kwaliteitsvolle behandeling (een half tot een vol jaar), waarbij het accent ligt op herstel en reïntegratie. Nadruk ligt in eerste instantie op non-verbale therapieën: iets doen, veel eerder dan praten. Patiënten zijn vaak verbaal niet zo sterk en krijgen hun
gevoelens dan ook niet onder woorden gebracht. Agressief en sociaal onaangepast gedrag zijn hun alternatieve manier om dingen duidelijk te maken. Met actieve therapieën leren ze zich uiten en ervaren ze dat ze toch positieve krachten in zich hebben en leren zij tevens hun grenzen kennen.

Contact

OPZ Geel
Divisie Jongeren - For-K
Dr. Sanodreef 4
2440 Geel

tel: 014-57 90 00
fax: 014-57 92 41
E-mail: jongeren.forensisch@opzgeel.be *

*Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van dit e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste verder kunnen helpen.

Ga terug naar boven
Startpagina English homepage