logo OPZ Geel
maak uw taalkeuze
homealgemeenurgentiewerkencontactnieuwssitemaplinks
Ga naar de introductiepagina van deze rubriek
Bezoekuren
Verwijzers
PatiŽnten
Poliklinische raadplegingen
Mobiele zorg
Gezinsverpleging Kinderen en Jongeren
Outreach Mol
Mobiel Crisisteam Kinderen en Jongeren
Mobiel team Kinderen en Jongeren
Crisisunit
Reguliere kinder-psychiatrische (K)dienst
Forensische kinder-psychiatrische dienst
Referentiecentrum Autisme Antwerpen
Vragen

*Volwassenen
*Ouderen
*Jongeren
*PatiŽntenzorg

Gezinsverpleging Kinderen en Jongeren

OPZ Geel organiseert in samenwerking met PPA (pleegzorg provincie Antwerpen) een bijzondere vorm van gezinsverpleging/pleegzorg voor kinderen en jongeren die zowel een mentale beperking als een psychiatrische problematiek hebben. We werken aan maximale kansen op ontwikkeling door de inzet en samenwerking met zorggezinnen. Hiervoor zoeken wij op elk moment zorgouders die hieraan willen meewerken.

Welke Zorgouders zoeken we?
We zoeken zorgouders die een stabiele en veilige omgeving kunnen bieden. Specifieke kennis of vooropleiding is niet vereist. Wel de bereidheid om rond de opvoeding en de ontwikkeling van een kind of jongere samen te werken. De zorgouders die we zoeken, wonen in Geel of een buurgemeente; het kunnen mannen of vrouwen zijn; gehuwd, samenwonend, of alleenstaand; leeftijd heeft geen belang.

Welk engagement verwachten we van zorgouders?
Zorgouders kunnen zelf aangeven welk engagement zij wensen op te nemen gaande van minimaal een dag(deel) tot voltijdse zorg. Sommige kinderen en jongeren wonen ononderbroken bij een zorggezin. Anderen zijn enkele dagen per week in een zorggezin te gast. Soms beperkt het verblijf zich tot een dag(deel). De noden van het kind en de mogelijkheden van het natuurlijke gezin zijn hierbij bepalend.

Welke ondersteuning bieden wij?
Een multidisciplinair team onder leiding van een kinderpsychiater staat samen in voor de begeleiding van zowel het kind/jongere, de ouders als zorgouders.
Voor zorgouders betekent dit dat wij hen alle informatie bezorgen die nodig is om de zorg met vertrouwen op te kunnen nemen. Via regelmatige huisbezoeken van een vaste gezinsbegeleider worden zij ondersteund in de dagelijkse zorg. Verder kunnen zij de klok rond beroep doen op een permanentiedienst voor kinderpsychiatrisch advies met zonodig residentiële opname in de K-dienst van het OPZ Geel. Zorggezinnen kunnen, indien zij dit wensen, deelnemen aan het
vormingsaanbod van het OPZ Geel.

Hoe werken wij?
De alledaagse leefgewoonten van het zorggezin vormen voor ons het uitgangspunt. We bekijken samen met de zorgouders of deze ruimte laten voor het opnemen van extra zorg. Respect voor de eigenheid van het zorggezin staat voorop. We bekijken samen met het zorggezin of de zorg en begeleiding die een kind/jongere nodig heeft voor hen haalbaar is.

Welke vergoeding krijgen de zorgouders?
Voor onkosten (voeding, huisvesting...) en voor de zorg ontvangen zorgouders een belastingvrije vergoeding van 28,5 euro per dag.
Persoonlijke uitgaven zoals kledij, schoolkosten etc. worden gedragen door de onderhoudsplichtige.

Wilt u graag meer informatie?

Bel of mail ons en wij nodigen u graag, geheel vrijblijvend, uit voor een gesprek.

Contact
Wilfried Bogaerts, psycholoog
tel. 014 - 57 91 03
e-mail: wilfried.bogaerts@opzgeel.be

Wilt u een kind aanmelden voor deze specifieke zorgvorm?

Contact
Annemie Wauters, teamcoördinator
tel 014 57 90 14
e-mail: annemie.wauters@opzgeel.be

OPZ Geel werkt voor deze werking nauw samen met Pleegzorg provincie Antwerpen (www.pleegzorgvlaanderen.be/antwerpen).

U kunt hier de informatiefolder Kinderen in zorggezinnen downloaden.

Ga terug naar boven
Startpagina English homepage