Bezoekuren Ouderen

Bezoek aan iemand in de divisie Ouderen kan onder strikte voorwaarden. Het is belangrijk dat bezoekers en patiënten die voorwaarden respecteren. Zo houden we het voor iedereen veilig. Er kan maar 1 persoon per bezoekmoment op bezoek komen. Er kan wel afgewisseld worden van bezoeker tussen personen van dezelfde ‘contactbubbel’. De patiënt beslist wie zijn/haar vaste ‘bubbel’ is en legt het bezoekmoment vast met het team na overleg met de bezoeker. Voor patiënten die tot een risicogroep behoren, beslist de behandelende arts of bezoek kan of niet. 

Vanaf maandag 6 juli is bezoek enkel nog mogelijk op maandag, woensdag en donderdag. Opgelet: kom niet naar het OPZ Geel voor een bezoek als het tijdstip voor een afspraak niet vooraf is vastgelegd!

Verder gelden volgende voorwaarden:

  • U kunt enkel op bezoek komen op het tijdstip dat is afgesproken. Een bezoek duurt een half uur.
  • Wegens organisatorische redenen kan er geen bezoek op de dag zelf gepland worden.
  • U mag niet op bezoek komen als u in een periode van 14 dagen voor het bezoek ziektesymptomen hebt gehad zoals koorts, hoesten, verkoudheid … 
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht. U moet het mondmasker opzetten vooraleer u naar de bezoekruimte komt. Ook uw familielid/naaste zal een mondmasker dragen. 
  • U mag slechts vijf minuten voor het bezoek aanvangt, toekomen aan de bezoekruimte. Bij aankomst ondertekent u het register. 
  • U moet op elk moment voldoende afstand van anderen houden (anderhalve meter), ook van de persoon bij wie u op bezoek komt. 
  • Was en ontsmet uw handen voor en na het bezoek. 
  • Het is niet toegestaan om geschenken, eten of drinken mee te brengen.

Informatie over mondmaskers: https://maakjemondmasker.be.

Draag een mondmasker
Hoe zet je een mondmasker op en af