Naar de hoofdinhoud

Onderwijs in OPZ Geel

Sinds schooljaar 2019-2020 is OPZ Geel verbonden aan de school van Pulderbos - Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren, zowel voor basisonderwijs als secundair onderwijs.

De school behoort tot buitengewoon onderwijs type 5: ‘onderwijs voor jongeren die opgenomen zijn in een universitair ziekenhuis, een residentiële setting of verblijven in een preventorium’. In deze hoedanigheid voorzien de scholen onderwijs voor de patiënten van OPZ Geel en dit zowel voor leerlingen uit het gewoon als het buitengewoon onderwijs, van alle onderwijsnetten en studierichtingen. 

De school werkt met een dubbele inschrijving. Dit betekent dat de leerling ingeschreven blijft in zijn/haar thuisschool én tegelijk ingeschreven wordt in onze ziekenhuisschool. De thuisschool behoudt de verantwoordelijkheid voor de attestering op het einde van het schooljaar. Vanuit de ziekenhuisschool neemt men enkel een adviserende rol op. Het behandelteam van OPZ Geel stelt alles in het werk om de kinderen en/of jongeren te heroriënteren indien nodig.

Een opname in OPZ Geel brengt heel wat teweeg in het leven van een leerling. Naast de nodige therapieën blijft school erg belangrijk voor onze leerlingen. We proberen dan ook voor elke leerling een onderwijsprogramma op maat aan te bieden met het oog op een zo vlot mogelijke re-integratie. We streven naar een goede samenwerking en een vlotte uitwisseling van informatie met de thuisschool. 

De doelstellingen waar we tijdens de opname aan werken, worden in nauw overleg met het behandelteam van OPZ Geel uitgewerkt op maat van elke leerling. De focus ligt daarbij niet per definitie op het bijwerken/inhalen van leerstof. Het onderwijsaanbod kan gericht zijn op observatie, diagnostiek, zingeving, motivatie, leren leren, uitwerken van heroriëntatie ...  

Wettelijk gezien heeft een leerling in een ziekenhuisschool recht op 5 lesuren per week. Indien mogelijk trachten we dit aanbod uit te breiden. Uitbreiding kan enkel in nauw overleg met het behandelteam en enkel indien de leerling het aankan.

Met betrekking tot de evaluatie maken we -indien mogelijk- gebruik van de taken, testen en/of examens van de thuisschool. De resultaten die worden behaald in OPZ Geel mogen en kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de thuisschool. In OPZ Geel krijgt elke leerling onderwijs op maat. In kleine groep of individueel, in ‘de zone van de naaste ontwikkeling’, met een aangepast tempo en niet altijd met dezelfde (hoeveelheid) leerstof als in de de thuisschool.

Meer informatie