Naar de hoofdinhoud

Vrije Tijd, Sport en Vrijwilligerswerk

De dienst Vrije Tijd, Sport en Vrijwilligerswerk neemt een activerende en coachende rol op in het traject naar zinvolle dagbesteding voor personen met een psychische kwetsbaarheid.
Dat doen we herstelgericht: we zetten in op de eigen krachten van de patiënten en helpen hen opnieuw inhoud en richting te geven aan hun leven via vrije tijd, sport, cultuur en vrijwilligerswerk. We brengen mensen samen via diverse activiteiten en ontmoetingsmomenten en willen zo het netwerk van psychisch kwetsbare mensen vergroten.

De dienst Vrije Tijd, Sport en Vrijwilligerswerk heeft haar uitvalsbasis in ontmoetingscentrum ’t Vooruitzicht, gelegen aan de Stelenseweg. Meer info vindt u op www.tvooruitzicht.com.  

Via sociaal-participatieve projecten met een culturele of sportieve invalshoek stimuleren we onze deelnemers om zich verder te ontplooien of aansluiting te vinden bij initiatieven en verenigingen in eigen regio. Hiervoor werken we samen met diverse sociale partners.
We kunnen ook rekenen op vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die het aanbod mee vorm geven en onze deelnemers ondersteunen.  

Het Sportteam zoekt voor iedere patiënt een aangepaste sport of bewegingsactiviteit. Patiënten kunnen aansluiten bij een variabel aanbod: badminton, fietsen, fitness, joggen, omnisport, tafeltennis, volleybal, wandelen, zaalvoetbal, zwemmen… Dat kan in groep of individueel, zowel ’s avonds als overdag. Het sportteam informeert patiënten over de mogelijkheden en kan hen toeleiden naar een geschikt sport- of beweegaanbod.  Meer info via sportteam@opzgeel.be.