Naar de hoofdinhoud

Dagkliniek Volwassenen Knooppunt

Dagkliniek Volwassenen Knooppunt

We gaan samen met patiënten met een psychotische gevoeligheid op weg in hun zoektocht naar een zo zinvol mogelijk leven. We vertrekken hierbij van doelstellingen die in overleg met de patiënt en zijn omgeving zijn opgemaakt. We trachten zo veel mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de patiënt in het zoeken naar de volgende kleine, betekenisvolle stappen.

De patiënt leert zo nieuwe vaardigheden en (her)ontdekt zijn krachtbronnen.
We bieden op maat:

 • medicamenteuze, psychiatrisch toezicht
 • psychosociale begeleiding
 • zoeken naar een zinvolle dag- en weekstructuur
 • stimuleren van sociale contacten binnen en buiten de dagkliniek
 • huisbezoeken

Naast de individuele begeleiding, volgen de patiënten gedurende enkele dagen per week een programma in groep dat bestaat uit:

 • kooktherapie
 • creatieve en ergotherapie
 • ontspanningssessies
 • sport en psychomotorische therapie
 • relaxatietherapie
 • gespreksgroepen

Afhankelijk van de gestelde doelen werken we samen met andere interne en externe diensten zoals Arbeidszorg, Kunsthuis, LZ-team en thuiszorg.

Contact

Dagkliniek Volwassenen Knooppunt
Pas 200
2440 Geel
Tel: 014 57 91 11
Fax: 014 57 92 38