Naar de hoofdinhoud

Somatische eenheid

Doelgroep

De Somatische eenheid is een opname-afdeling voor gezinsverplegingspatiënten met somatische en/of palliatieve zorgvragen waarvoor niet voldoende hulp in de woonsituatie van het pleeggezin kan worden geboden.
Tevens neemt deze afdeling de functie ‘zorghotel’ op zich voor patiënten verbonden aan de gezinsverpleging waarvan het pleeggezin tijdelijk de zorg niet kan voorzien.

Behandelvisie

Op de Somatische eenheid vinden we het belangrijk om een warme sfeer te creëren.
De behandeling en begeleiding gebeurt door een multidisciplinair team, bestaande uit een psychiater, psycholoog, somatische arts, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychomotorisch therapeut, kinesist, ergotherapeut en maatschappelijk werker.
We werken vanuit een herstelgerichte visie en elk teamlid streeft naar de best mogelijke zorg op alle levensdomeinen. Ook in het begeleiden van patiënten in hun laatste levensfase blijven we streven naar kwaliteit van leven. We hebben niet alleen aandacht voor de ziekte van de patiënt, maar evenveel voor de persoon als geheel en het individuele levensverhaal.

Contact

OPZ Geel
Divisie Ouderen - Somatische eenheid
Dokter Sanodreef 4
2440 Geel

Tel.: 014 57 90 60
Fax: 014 57 92 38
E-mail*: ouderen.somatische.eenheid@opzgeel.be

*Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van dit e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.