Naar de hoofdinhoud

Opname-eenheid 2

Opname-eenheid 2 is een leefeenheid die voornamelijk gericht is op crisisinterventie, diagnosestelling, oriëntatie en herstel bij volwassenen met psychiatrische moeilijkheden.

Doelgroep

Volwassenen (18 – 65 jaar) uit het arrondissement Turnhout met een (acute) psychiatrische problematiek die nood hebben aan ondersteuning en begeleiding, doch kunnen functioneren binnen een open afdelingsklimaat.

Behandelvisie

Vanuit een herstelgerichte visie wordt bekeken welke doelstellingen de patiënt kan/wil bereiken en welke de mogelijkheden hiertoe zijn.
Bij crisisinterventie ligt het accent op het voorkomen van verdere escalatie en het weer zelfstandig aankunnen van de eigen situatie. Afhankelijk van de thuissituatie en het toestandsbeeld keert de patiënt terug naar huis met ambulante nazorg of volgt hij/zij een oriëntatie naar een (semi-)residentieel behandeltraject. Er is ook ruimte voor het betrekken van de context.

Download hier de brochure voor familieleden.

Contact

OPZ Geel
Divisie Volwassenen - Opname-eenheid 2
Dokter Sanodreef 4
2440 Geel
Tel.: 014 57 91 11
Fax: 014 57 90 34
E-mail: volwassenen.opname.2@opzgeel.be *

* Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.