Naar de hoofdinhoud

Crisisunit

De crisisunit van OPZ Geel is een afdeling met 4 bedden voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Ze heeft als doel het bieden van rust, het stabiliseren van de crisis en het inschatten van verdere zorgnoden bij jongeren die op een bepaald moment in hun leven als gevolg van psychiatrische problemen zo vastlopen dat intensieve ambulante en/of mobiele zorg ontoereikend is.

In de mate van het mogelijke plannen we op korte termijn een inschattingsgesprek, waarin bekeken wordt hoe wij (of andere vormen van hulpverlening) een passend antwoord op de zorgvraag kunnen bieden. We zijn geen urgentiedienst.
Een opname duurt in principe maximaal twee weken. Indien de crisis sneller is afgewend en er op kortere termijn een passend behandelplan is opgesteld, kan dit uiteraard ook korter.
Jongeren kunnen ook in gedwongen statuut opgenomen worden.

Verantwoordelijke kinder- en jeugdpsychiater: dr. Wouter De la Marche
Teamcoördinator: Jan Hermans

Aanmelding kan gebeuren door een betrokken hulpverlener, in de voormiddag.
Tel.: 014 57 90 00 (onthaal divisie Jongeren)

Contact

OPZ Geel
Divisie Jongeren Crisisunit
Dokter Sanodreef 4
2440 Geel

Tel. 014 57 90 00
E-mail*: jongeren.crisisunit@opzgeel.be

* Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.