Naar de hoofdinhoud

Poliklinische raadplegingen

Door de grote toevloed van aanmeldingen voor onze polikliniek, en dat in combinatie met een beperktere beschikbaarheid van kinder- en jeugdpsychiaters, zijn we helaas genoodzaakt om opnieuw over te gaan tot een aanmeldingsstop. U kunt geen nieuwe aanmeldingen doen. De aanmeldingen die eerder gebeurden en die op onze wachtlijst staan, worden behandeld in chronologische volgorde. Houd hier rekening met lange wachttijden. Wij informeren u uiteraard wanneer er terug aanmeldingsmogelijkheden zijn. De communicatie hierover verloopt via de website van OPZ Geel en via de website van Pangg0-18. 
Wij danken u voor het begrip.

De polikliniek van de kinder- en jeugdpsychiatrie van OPZ Geel richt zich in hoofdzaak op diagnostiek, kortdurende behandeling en zorgcoördinatie voor kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar).

Het poliklinisch team bestaat uit kinder- en jeugdpsychiaters en kinderpsychologen die als zelfstandige geassocieerd zijn met onze polikliniek.

De polikliniek is niet rechtstreeks toegankelijk. De aanmelding moet gebeuren door een verwijzer die voldoende expertise heeft om de hulpvraag te screenen en die later ook mee kan instaan voor de continuïteit van de zorg na de interventie door de geestelijke gezondheidszorg.

De kinder- en jeugdpsychiaters werken tegen geconventioneerde tarieven. De zelfstandige psychologen rekenen een tarief aan van € 50 per uur. Bij testen wordt ook de verwerkingstijd aangerekend. U krijgt steeds vooraf een berekening van de kosten. Mutualiteiten hebben verschillende regelingen voor het terugbetalen van sessies bij kinderpsychologen. U kunt het best bij uw eigen mutualiteit navragen welke voorwaarden voor uw kind gelden.

De intake gebeurt door de kinder- en jeugdpsychiater. Deze zal u indien nodig voor psychotechnische onderzoeken naar de kinderpsycholoog doorverwijzen.

Behandeling kan bestaan uit psycho-educatie, diverse vormen van psychotherapie en het starten en volgen van medicatie.

Voor zorgcoördinatie, het starten en volgen van medicatie, instellen van behandeling en psycho-educatie kunt u terecht bij de kinder- en jeugdpsychiater. Voor de behandeling zelf kunt u doorverwezen worden naar een kinderpsycholoog. Het is aan de ouders zelf om te beslissen of ze beroep doen op de kinderpsychologen geassocieerd met OPZ Geel (zie onder) of kiezen voor een alternatief (CGG of privé-kinderpsycholoog).

Op onze polikliniek kunt u terecht voor een éénmalig crisisconsult bij een van de kinder- en jeugdpsychiaters. Dit is enkel toegankelijk via de huisarts. Na een telefonisch contact van de huisarts, kan er vlot een consultatie ingepland worden. De huisarts contacteert hiervoor het onthaal van de divisie Jongeren op 014 57 90 00.

Kinder- en jeugdpsychiaters:

dr. W. De la Marche
dr. Anne De Proost
dr. G. Meeus
dr. S. Van Grieken

Kinderpsychologen, als zelfstandige geassocieerd met OPZ Geel:

Claudia Dillen
Erkenningsnummer 882111805
Tel.: 0493 44 63 72
E-mail: claudia.dillen@opzgeel.be

Hanne Geukens
Erkenningsnummer 902114012
Tel.: 0472 75 36 13
E-mail: hanne.geukens@opzgeel.be

Joyce Maes
Erkenningsnummer 932118877
Tel.: 0468 23 54 42
Mailadres: joyce.maes@opzgeel.be

Niels Peeters
Erkenningsnummer: 931122871
Tel.: 0471 47 73 79
E-mail: niels.peeters@opzgeel.be

Jessie Wouters
Erkenningsnummer 892115205
Tel.: 0498 64 28 35
E-mail: jessie.wouters@opzgeel.be

Afspraak maken poliklinische raadpleging

Poliklinische raadplegingen in het OPZ Geel zijn altijd op afspraak. 

Kunt u niet aanwezig zijn op uw afspraak? Gelieve deze minstens 24 uur vooraf te annuleren via 014 57 90 00 zodat we de vrijgekomen plaats kunnen gebruiken voor personen met een dringende zorgvraag. 
Wanneer u niet of laattijdig annuleert, zien wij ons genoodzaakt €55 aan te rekenen. Dit tarief is in overeenkomst met de voorziene tijd en de prestatie die verloren wordt.