Poliklinische raadplegingen

De polikliniek van de kinder- en jeugdpsychiatrie van OPZ Geel richt zich in hoofdzaak op diagnostiek, kortdurende behandeling en zorgcoördinatie voor kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar).

Het poliklinisch team bestaat uit kinder- en jeugdpsychiaters en kinderpsychologen die als zelfstandige geassocieerd zijn met onze polikliniek.

De polikliniek is niet rechtstreeks toegankelijk. De aanmelding moet gebeuren door een verwijzer die voldoende expertise heeft om de hulpvraag te screenen en die later ook mee kan instaan voor de continuïteit van de zorg na de interventie door de geestelijke gezondheidszorg.

De kinder- en jeugdpsychiaters werken tegen geconventioneerde tarieven. De zelfstandige psychologen rekenen een tarief aan van € 50 per uur. Bij testen wordt ook de verwerkingstijd aangerekend. U krijgt steeds vooraf een berekening van de kosten. Mutualiteiten hebben verschillende regelingen voor het terugbetalen van sessies bij kinderpsychologen. U kunt het best bij uw eigen mutualiteit navragen welke voorwaarden voor uw kind gelden.

De intake gebeurt door de kinder- en jeugdpsychiater. Deze zal u indien nodig voor psychotechnische onderzoeken naar de kinderpsycholoog doorverwijzen.

Behandeling kan bestaan uit psycho-educatie, diverse vormen van psychotherapie en het starten en volgen van medicatie.

Voor zorgcoördinatie, het starten en volgen van medicatie, instellen van behandeling en psycho-educatie kunt u terecht bij de kinder- en jeugdpsychiater. Voor de behandeling zelf kunt u doorverwezen worden naar een kinderpsycholoog. Het is aan de ouders zelf om te beslissen of ze beroep doen op de kinderpsychologen geassocieerd met OPZ Geel (zie onder) of kiezen voor een alternatief (CGG of privé-kinderpsycholoog).

Kinder- en jeugdpsychiaters:

dr. C. Debruyne
dr. L. Debaere
dr. S. Van Grieken
dr. G. Meeus
dr. E. Mordijck

Kinderpsychologen, als zelfstandige geassocieerd met OPZ Geel:

Claudia Dillen
Erkenningsnummer 882111805
Tel.: 0493 44 63 72
E-mail: claudia.dillen@opzgeel.be

Hanne Geukens
Erkenningsnummer 902114012
Tel.: 0472 75 36 13
E-mail: hanne.geukens@opzgeel.be

Joyce Maes
Erkenningsnummer 932118877
Tel.: 0468 54 90 61
Mailadres: joyce.maes@opzgeel.be

Jessie Wouters
Erkenningsnummer 892115205
Tel.: 0498 64 28 35
E-mail: jessie.wouters@opzgeel.be

Afspraak maken poliklinische raadpleging

Poliklinische raadplegingen in het OPZ Geel zijn altijd op afspraak. U regelt de consultaties in overleg met de arts. Ofwel belt u de arts rechtstreeks, ofwel vraagt u het medisch secretariaat of de telefooncentrale om u door te verbinden of een boodschap aan te nemen.

Indien u niet op een afspraak aanwezig kunt zijn, gelieve minstens 24 uur vooraf te verwittigen (014 57 90 00), zo niet zijn wij genoodzaakt €20 aan te rekenen.