Naar de hoofdinhoud

Jongeren

Graffitimuur met illustratie van Gijs Vanhee - jonas en zijn walvis

De divisie Jongeren biedt specialistische zorg voor kinderen en jongeren met een behoefte op het vlak van geestelijke gezondheidszorg. Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen er terecht op verwijzing voor onderzoek en behandeling. Het zorgaanbod is afhankelijk van de nood en de mogelijkheid om de zorg te integreren in de eigen leefomgeving. Hierdoor kan dit variëren in intensiteit en werkvorm.

Binnen de divisie zijn volgende zorgvormen voorhanden: ambulante raadpleging, opname en dagopname, ondersteuning met een pleeggezin. De mobiele zorgteams bieden zorg vanuit het provinciale netwerk PANGG 0-18 en werken nauw met onze OPZ-diensten samen.

Er wordt gestreefd naar een goede afstemming met de eerste lijn en partners binnen de integrale jeugdhulp.
Naast de nodige therapieën blijft school erg belangrijk voor onze leerlingen. OPZ Geel is hiervoor verbonden met de school van Pulderbos – Revalidatiecentrum

Op 28 november 2023 vierden we het 20-jarig bestaan van onze divisie Jongeren.