Naar de hoofdinhoud

Hulp nodig?

Mensen met een hulpvraag

In de geestelijke gezondheidszorg wordt gestreefd naar evenwichtige zorg, zo min mogelijk ingrijpend en bij voorkeur in uw eigen thuisomgeving. U kunt uw hulpvraag daarom het beste eerst voorleggen aan een hulpverlener in de eerste lijn. Dat kan uw huisarts zijn of een Centrum Algemeen Welzijnswerk (voor een CAW in uw buurt, klik op https://www.caw.be/contacteer-ons/). De hulpverlener in de eerste lijn zal met u een persoonlijk gesprek hebben en u op weg helpen naar passende hulp. Wanneer dat noodzakelijk is, zal worden doorverwezen naar meer gespecialiseerde hulp. Dat kan een consultatie of opname in het OPZ Geel zijn. Het OPZ Geel is een zorgcentrum met een tweedelijnsopdracht.
Wanneer uw arts u wenst door te verwijzen naar het OPZ Geel, is het aangewezen dat hij/zij hiervoor zelf contact opneemt met een psychiater van onze instelling.

Er is ook toegankelijke psychologische zorg beschikbaar in de eerste lijn. Dat kan al voor € 11 per sessie (of € 4 voor burgers met verhoogde tegemoetkoming) en groepssessies aan € 2,5 per sessie. Het eerste individuele gesprek is kosteloos. De zorg is beschikbaar voor alle leeftijdsgroepen. Meer informatie: https://psychologischezorg-pa.be/info-voor-burgers/.

Voor dringende psychiatrische hulpverlening kunnen artsen dag en nacht overleggen met een OPZ-psychiater van wacht. Contact opnemen kan via het centraal nummer: 014 57 91 11.

Aanmelden: werkwijze voor verwijzers