Naar de hoofdinhoud

Over OPZ Geel

OPZ Geel is een openbaar psychiatrisch zorg- en kenniscentrum met een tweedelijnsopdracht. Wij bieden gespecialiseerde zorg aan mensen met een psychiatrische zorgvraag en aan hun omgeving wanneer begeleiding door de eerste lijn (huisarts, gezinszorg, centrum algemeen welzijnswerk…) niet meer volstaat. We doen dat respectvol, met aandacht voor kwaliteit en in goede samenwerking met alle betrokkenen.