Naar de hoofdinhoud

Opname-eenheid 1

Opname-eenheid 1 binnen de divisie Volwassenen biedt een beschermend, structurerend klimaat waarbinnen patiënten met een (vermoeden van een) psychiatrische crisis lichamelijk en psychisch tot rust kunnen komen.

Doelgroep

Opname-eenheid 1 biedt gespecialiseerde, kortdurende, residentiële 24-uurszorg aan volwassenen met een (vermoeden van een) psychiatrische crisis. De leefeenheid richt zich op volwassenen uit de leeftijdsgroep van 18 tot 65 jaar uit het arrondissement Turnhout. Opname kan zowel op vrijwillige basis, als onder gedwongen statuut gebeuren.

Behandelvisie

We werken met een team waarin zorgverleners uit verschillende disciplines samenwerken: artsen, verpleegkundigen, therapeuten, maatschappelijk werker… Het zorgtraject gaat ook verder buiten de muren van het zorgcentrum in samenwerking met het Netwerk GGZ Kempen.
In ons streven naar kwaliteitsvolle zorg en continuïteit van zorg zetten we maximaal in op samenwerking met patiënt en familie, evenals met interne en externe zorgpartners binnen en buiten de geestelijke gezondheidszorg. We steven naar een vraaggestuurde werking. De hulpvraag en de zorgbehoefte van de patiënt vormen de uitgangspunten voor het geïndividualiseerde traject dat de patiënt doorloopt. De autonomie van elke individuele patiënt wordt maximaal aangesproken in zijn of haar weg naar herstel.

We bieden een beschermend, structurerend afdelingsklimaat waarin men, lichamelijk en psychisch, tot rust kan komen binnen een duidelijk kader. In het streven naar veiligheid engageren patiënt en teamleden zich tegenover elkaar.

Binnen onze werking vertrekken we vanuit de herstelgedachte. In samenspraak met de patiënt stellen we behandeldoelen op. Zo streven we naar een samenhangend zorgaanbod waarbij elke discipline haar unieke bijdrage levert. Zorg dragen voor de patiënt betekent ook oog hebben voor familie en andere naasten.

Speerpunten in onze zorg zijn: respectvolle samenwerking en open, transparante communicatie.

Download hier de brochure voor familieleden.

Contact

OPZ Geel
Divisie Volwassenen - Opname-eenheid 1
Dokter Sanodreef 4
2440 Geel

Tel.: 014 57 91 11
Fax: 014 57 92 33
E-mail: volwassenen.opname.1@opzgeel.be *

*Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.