Naar de hoofdinhoud

Referentiecentrum Autisme Antwerpen

OPZ Geel participeert aan het Referentiecentrum Autisme Antwerpen. Het doel van de referentiecentra Autisme is patiënten met een autismespectrumstoornis de beste kansen bieden op een snelle, grondige diagnose en de coördinatie verzekeren van de behandelingen of de revalidatieprogramma’s van patiënten. OPZ Geel werkt met de doelgroep: kinderen en jongeren tot en met 17 jaar uit de regio Kempen.

Verwijzingen naar het RCA kunnen gebeuren wanneer er een sterk vermoeden is dat het kind of de jongere een autismespectrumstoornis (ASS) heeft. Dat wil zeggen dat verschillende alternatieve wegen geëxploreerd moeten zijn en gespecialiseerd multidisciplinair onderzoek aangewezen is. Verwijzing kan enkel door een kinder- en jeugdpsychiater, een Centrum Ambulante Revalidatie of een Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen.

Diagnoseprogramma

Wat?
Een zo goed mogelijk beeld krijgen van sterktes en zwaktes in de ontwikkeling van de aangemelde persoon op verschillende domeinen:

 • Sociale vaardigheden
 • Taal, spraak en bredere communicatie
 • Spel en verbeelding
 • Intelligentie
 • Motoriek

Daarnaast wordt gekeken of ev. beperkingen in deze domeinen het dagelijkse leven van de patiënt en/of zijn/haar omgeving bemoeilijken.

Hoe?

 • individueel gesprek en/of observatie
 • gesprek of contact met belangrijke betrokkenen (ouders, partner, school, CLB,…)
 • Observatie in ‘eigen’ omgeving (thuis, crèche, school)
 • vragenlijsten
 • specifieke testen

Wie?
Een multidisciplinair team, bestaande uit (kinder)psychiaters en/of kinderneurologen, psychologen en/of pedagogen, logopedisten, kinesitherapeuten en maatschappelijk werkers.

Resultaat
Het resultaat wordt besproken met de betrokkene en/of ouders en in een verslag verwerkt en bestaat uit:

 • Een goede beschrijving van sterktes en zwaktes op de verschillende ontwikkelingsdomeinen.
 • Een classificatie/diagnose: Autismespectrumstoornis? Andere of bijkomende stoornis? Normale variatie of uitgestelde diagnose?
 • Een duidelijk advies voor verdere zorg (vb. specifieke behandelingen zoals logopedie, schoolse oriëntatie of ondersteuning, thuisbegeleiding, medicatie,…) en hoe dit te organiseren.

Coördinatieprogramma

Wat?
Het zo goed mogelijk op maat houden van het geheel aan zorg voor een persoon met een autismespectrumstoornis, rekening houdend met sterktes en zwaktes van de persoon en zijn/haar omgeving op elk moment in de ontwikkeling.

Hoe?
Een beperkt aantal consultaties per jaar, vooral gericht op evalueren en bijsturen van lopende zorg en behandelplannen, overleg met andere hulpverleners e.d.

Wie?
Een van de leden van het multidisciplinair RCA-team, afhankelijk van de nood op dat moment.

Kosten

Aangezien het RIZIV sterk tussenkomt in de kosten, is het remgeld voor de betrokkenen laag.

Contactpersoon

Dr. Wouter De la Marche
kinder- en jeugdpsychiater, divisie Jongeren – reguliere K-dienst – Tieners
verantwoordelijke kinder- en jeugdpsychiater van het Referentie Centrum Autisme Antwerpen – afdeling OPZ Geel

Teamcoördinator: Annemie Wauters

Aanmeldingen via het secretariaat divisie Jongeren
Anneleen Peeters
E-mail*: Anneleen.peeters@opzgeel.be
Tel.: 014 57 90 00

* Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.