Naar de hoofdinhoud

Toegankelijkheidsverklaring OPZ Geel

Onderstaande toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.opzgeel.be.
Het OPZ Geel streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.
Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 14 december 2020 en is gebaseerd op een zelfbeoordeling door OPZ Geel na een accessibility check van SiteImprove.
Deze verklaring en onderstaande nalevingsstatus is voor het laatst herzien op 18 maart 2024.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan.

Niet-naleving van het bestuursdecreet

  • bij de formulieren ontbreekt de titel van het iframe element en ontbreekt het aria-label van google recaptcha-response.

Feedback en contactgegevens

Ondervindt u problemen en wenst u hulp bij het vinden van informatie of het uitvoeren van een actie? Hebt u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van www.opzgeel.be of over deze toegankelijkheidsverklaring? Mail uw vraag naar communicatie@opzgeel.be

Klacht
Hebt u contact opgenomen via communicatie@opzgeel.be maar bent u niet tevreden met het antwoord?
Stuur dan uw klacht naar nele.moons@opzgeel.be.

Bevoegd controleorgaan
De Federale Overheidsdienst BOSA is bevoegd als controleorgaan voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid, zoals voorzien in de Europese Richtlijn (EU) 2016/2102.

Meer informatie op de website van Belgian Web Accessibility Office.