Naar de hoofdinhoud

Toegankelijkheidsverklaring OPZ Geel

Onderstaande toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.opzgeel.be.
Het OPZ Geel streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.
Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 14 december 2020 en is gebaseerd op een zelfbeoordeling na een accessibility check van SiteImprove.
Deze verklaring en onderstaande nalevingsstatus is voor het laatst herzien op 14 december 2020.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Contact

Het OPZ Geel gebruikt de tool van SiteImprove om eventuele fouten bij te sturen.
Ondervindt u problemen en wenst u hulp bij het vinden van informatie of het uitvoeren van een actie? Hebt u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van www.opzgeel.be of over deze toegankelijkheidsverklaring?
Mail uw vraag naar communicatie@opzgeel.be

Klacht
Hebt u contact opgenomen via communicatie@opzgeel.be maar bent u niet tevreden met het antwoord?
Stuur dan uw klacht naar nele.moons@opzgeel.be.