Naar de hoofdinhoud

Een patiënt aanmelden

Verwijzers (huisartsen, psychiaters vanuit eigen praktijk, spoedgevallendiensten…) kunnen een patiënt aanmelden bij het algemeen onthaal van het OPZ Geel op het telefoonnummer 014 57 91 11. Artsen kunnen ook rechtstreeks een opnamevraag stellen aan een psychiater van OPZ Geel.

Voor de doelgroep Volwassenen (vanaf 18 jaar) kan een screening door het Aanmeldingsteam van het Netwerk GGZ Kempen nuttig zijn om correcte en snelle verwijzing te realiseren. Sommige opnames kunnen zo voorkomen worden, bijvoorbeeld door het inschakelen van het team voor crisis- en kortdurende begeleiding (CKB-team). Bijgaand schema kan een hulp zijn om correcte doorverwijsinformatie te vinden (klik hier). Het Aanmeldingsteam van het Netwerk is te bereiken op het telefoonnummer 014 57 91 00. 

In de geestelijke gezondheidszorg werken we met het zogenoemde ‘principe van getrapte zorg’. Dat houdt in dat we verwachten dat mensen met een hulpvraag allereerst hun vraag richten naar een hulpverlener in de eerste lijn, bijvoorbeeld hun huisarts. De huisarts kan na een persoonlijk gesprek een beter zicht krijgen op de zorgnood en de patiënt op weg zetten naar passende hulp. Getrapte zorg betekent ook dat wordt gestreefd naar evenwichtige zorg, zo min mogelijk ingrijpend en bij voorkeur in de eigen thuisomgeving van de patiënt.

Voor de doelgroep Jongeren verwijzen we naar de betreffende pagina's in het Zorgaanbod Jongeren.

Open hier het overzicht van de psychiaters die werkzaam zijn in het OPZ Geel en de entiteit(en) waarbinnen ze actief zijn.