Naar de hoofdinhoud

Patiënten en familie

Op deze en onderliggende pagina’s vindt u informatie die belangrijk is voor patiënten en familie van patiënten. U kunt er lezen hoe het OPZ Geel omgaat met uw privacy, welke uw rechten zijn als patiënt en welke kosten er verbonden zijn aan uw verblijf. U krijgt er ook praktische informatie over opname, verblijf en ontslag. Daarnaast kunt u er terecht voor de contactgegevens van de sociale dienst, ombudsdienst, van verenigingen van lotgenoten of wat u moet doen om levensbeschouwelijke bijstand aan te vragen.