Naar de hoofdinhoud

Patiënten en familie

Op deze en onderliggende pagina’s vindt u informatie die belangrijk is voor patiënten en familie van patiënten. U kunt er lezen hoe het OPZ Geel omgaat met uw privacy, welke uw rechten zijn als patiënt en welke kosten er verbonden zijn aan uw verblijf. U krijgt er ook praktische informatie over opname, verblijf en ontslag. Daarnaast kunt u er terecht voor de contactgegevens van de sociale dienst, ombudsdienst, van verenigingen van lotgenoten of wat u moet doen om levensbeschouwelijke bijstand aan te vragen.

Corona

We doen er alles aan om onze patiënten en bewoners tijdens de corona-periode te ondersteunen en om het dagelijks leven en de therapieën zo goed mogelijk verder te laten gaan. We begeleiden hen om verder te werken aan herstel en zorgen voor een aangepast programma van ontspanning en beweging. En we helpen hen om met hun gezin of verwanten contact te hebben wanneer dat mogelijk is.

U leest er meer over op deze pagina.