Opname

De dag van de afspraak meldt u zich aan het algemeen onthaal (divisie Volwassenen) waar u ingeschreven wordt. Als alle papieren in orde zijn, begeleiden we u naar uw leefeenheid, waar u kennis maakt met het verpleegkundig team.

Openingsuren van het algemeen onthaal:

 • werkdagen van 7u30 tot 20u30
 • weekend en feestdagen van 13u tot 20u

Wat hebt u nodig bij opname?

Voor de administratie

 • identiteitskaart;
 • adres en telefoonnummer van een contactpersoon;
 • adres en telefoonnummer van uw huisarts.

Als u een persoonlijke verzekering hebt afgesloten, dan verwittigt u best uw verzekeringsinstelling.

Voor de psychiater

 • de verwijsbrief van uw huisarts;
 • de medicatie die u thuis inneemt, in een afgesloten zak;
 • een medicatielijst (zie achterzijde thuismedicatiefiche) waarop u alle medicatie noteert die u thuis inneemt (u vindt hier een stappenplan terug dat als hulp kan dienen bij het invullen van deze medicatielijst);
 • indien mogelijk, een recent medicatieschema (niet ouder dan zes maanden) van uw huisarts of apotheker;
 • eventueel een bloedgroepkaart.

Uw ziekenfonds en uw huisarts worden door onze diensten automatisch op de hoogte gebracht van uw opname.

Voor uw persoonlijke verzorging

indien verblijf met overnachting

 • toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, tandpasta, tandenborstel …)
 • dag- en nachtkleding, ondergoed, pantoffels …
 • sportkleding
 • boeken, tijdschriften, leesbril ...

bij verblijf enkel overdag

 • sportkleding, zwemgerief
 • leesbril

Wat laat u beter thuis?

We raden u aan niet te veel geld of waardevolle voorwerpen mee te brengen. Wat u meebrengt, kunt u opbergen in de kluis op uw kamer of in bewaring geven bij de verpleegkundigen van de leefeenheid waar u verblijft.

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal.